Thomas Spaas is een medewerker van het advocatenkantoor Mattijs, Voet & Co in Mechelen en Lier. Als bestuurder van de Belgian Bitcoin Association komt hij veel in contact met startende technologiebedrijven.
...

Thomas Spaas is een medewerker van het advocatenkantoor Mattijs, Voet & Co in Mechelen en Lier. Als bestuurder van de Belgian Bitcoin Association komt hij veel in contact met startende technologiebedrijven. "België heeft, naast het nadeel van een gebrekkige toegang tot kapitaal, wel wat troeven voor start-ups in de ICT-sector", weet de jonge fiscalist. "Er is veel gekwalificeerd personeel op de arbeidsmarkt. Voorts bestaat er in ons land geen claimcultuur, zoals in de VS. Jonge ondernemers moeten niet voortdurend bang zijn dat ze een dagvaarding binnenkrijgen omdat ze een foutje zouden hebben gemaakt. Een erg belangrijke troef van ons land is de vrijstelling van de meerwaardebelasting op aandelen. Een starter kan hier ondernemen met de wetenschap dat hij een fiscaal voordelige exit kan organiseren, omdat hij de winst van de verkoop kan cashen. Ik vrees dat Belgische start-ups zullen verhuizen als die meerwaardebelasting wordt ingevoerd, omdat ons land dan geen enkel voordeel meer heeft. Jawel, de goede ingenieurs en programmeurs zijn er nog. Maar die zullen dan worden ingezet voor de hoofdzetel in het buitenland. Op die manier verliest ons land niet alleen de vennootschapsbelasting na die verhuis, maar ook de toegevoegde waarde die wordt gecreëerd." Dat Nederland wel zo'n belasting op de meerwaarde op aandelen kent, is voor sommigen een argument om die ook in ons land in te voeren. Maar Spaas bekijkt een en ander in een breder kader. "De vennootschapsbelasting in Nederland bedraagt 25 procent", klinkt het. "Bij ons 33,9 procent. De winst uit de bedrijven wordt dus al sterker afgeroomd voor de uitkering van een dividend, waarop nog eens een roerende voorheffing geldt van 25 procent, of een meerwaarde. Door de vrijstelling af te schaffen komt twee derden van de winst bij de staat terecht. In Nederland is er ook een fiscale aftrekmogelijkheid van de minwaarde, als een bedrijf minder succesvol is. In België niet. Een meerwaardebelasting op de verkoop van aandelen zonder aftrekmogelijkheden zou neerkomen op een collectivisering van de winst en de privatisering van het verlies." Bij de Belgian Bitcoin Association werkt Spaas rond de fiscaliteit van ICT-bedrijven. Een hot issue is vandaag de fiscale behandeling van operaties in bitcoin, de virtuele internetmunt. "Niemand betwist dat de winst op bitcoinoperaties in Europa belast moet worden", betoogt de specialist. "Het probleem doet zich voor bij de indirecte belastingen. Is de aankoop van de bitcoins zelf onderworpen aan een btw-heffing? Een positief antwoord zou de digitale munt heel wat duurder maken tegenover ander betalingsverkeer. De Belgische, Britse en Franse fiscus oordelen terecht dat er geen btw-heffing geldt voor de aankoop van bitcoins. Maar in andere landen is dat minder duidelijk. We wachten een beslissing van het Europese Hof van Justitie dat deze discussie moet beslechten." @BRUNOLEI46"Belgische start-ups zullen verhuizen als die meerwaardebelasting wordt ingevoerd"