De schokkende verkiezingsuitslag van 13 juni bezorgt de opvallendste antwoorden in de driemaandelijkse CEO-poll van Trends. Vindt u dat het Vlaams Blok deel moet uitmaken van de Vlaamse regering, vroegen wij aan Vlaamse CEO's. 52,5 % zegt ja, 46,5 % neen.
...

De schokkende verkiezingsuitslag van 13 juni bezorgt de opvallendste antwoorden in de driemaandelijkse CEO-poll van Trends. Vindt u dat het Vlaams Blok deel moet uitmaken van de Vlaamse regering, vroegen wij aan Vlaamse CEO's. 52,5 % zegt ja, 46,5 % neen. Meer Vlaams Blok betekent onder meer een ruk naar secessie van Vlaanderen. De Franstalige respondenten kregen daarom de vraag voorgeschoteld: doet de toetreding van nationalistische, zelfs separatistische, partijen in Vlaanderen u vrezen dat de sociale zekerheid geregionaliseerd zal worden? 78,7 % antwoordt ja, 20,9 % neen. In de volgende dagen zal het thema (a)symmetrie van de coalities in de federale en de deelregeringen verder klinken. De Vlamingen geloven niet sterk dat een asymmetrische regering in Vlaanderen het regeringswerk op federaal niveau zal bemoeilijken. Ze hopen op beslissingen van de Vlaamse regering voor de splitsing van de sociale zekerheid en de Vlaamse CAO's. Zestig procent vindt het belangrijk dat de nieuwe Vlaamse regering de sociale zekerheid splitst, 45 % wenst dat de nieuwe bewindslui werk maken van eigen CAO's in Vlaanderen. Deze reacties op 13 juni zijn mooi om te plaatsen naast de meningen die de enquêtegroep drie maanden ventileerde over paars (zie Trends, 1 april 2004). Toen was een nipte meerderheid van de bedrijfsleiders een voortzetting van paars genegen. Bart Somers ( VLD) en zijn ploeg kregen daarvoor 50,4 % en de federale ploeg van premier Guy Verhofstadt ( VLD) 51,8 %. Toen morde 44,3 % van de topondernemers, met een gelijk percentage wensten ze verandering van de Vlaamse en de federale equipes. Het vertrouwen in de economische conjunctuur steeg in de voorbije drie maanden verder vergeleken met de enquête van begin april. CEO's en accountants geven gemiddeld 6,2 op een schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog). In april was het cijfer 6. Voor de toekomst van hun bedrijf (7) en de euro (7,1) zijn de respondenten nog positiever. De Vlamingen zijn hoopvoller voor de economische conjunctuur (6,2) dan de Franstaligen (6), net als voor de toekomst van hun bedrijf (Vlamingen 7,1, Walen 6,8). Het geloof in de dollar klimt van 5,6 tot 5,9, hoewel de Amerikaanse presidentsverkiezingen in de herfst essentieel zullen zijn voor de dollar, vertellen de ondervraagden. Er is ongerustheid over de politieke evolutie in België na de stembusslag van 13 juni en zijn economische weerslag. Twee hartenkreten: "Veel zal afhangen van de KMO-vriendelijkheid van het nieuwe bestuur. En om de liefde Gods, haal de loonkost naar beneden." Veel CEO's klagen dat de Vlaamse overheid alle projecten afremt. Er is ook een internationale kantlijn: "De nieuwe Europese Unie zal een zeer zware kostprijs hebben. Ik vergelijk het met de hereniging van de twee Duitslanden. De naweeën zullen nog zeer lang voelbaar zijn." Het economische herstel zal over drie maanden optreden, denkt een minderheid (11,7 %). De grote meerderheid situeert dat herstel tussen zes en twaalf maanden. Een significant percentage (29,7 %) meent dat het herstel nog langer op zich laat wachten. Frans Crols