De nieuwe Vlaamse regering zet volop in op een versnelling van het economische herstel en de ondersteuning van bedrijven die door de kredietschaarste in liquiditeitsproblemen komen. De opsomming van de besluiten in de regeernota-Peeters II zorgt meer dan eens voor een aha-erlebnis.
...

De nieuwe Vlaamse regering zet volop in op een versnelling van het economische herstel en de ondersteuning van bedrijven die door de kredietschaarste in liquiditeitsproblemen komen. De opsomming van de besluiten in de regeernota-Peeters II zorgt meer dan eens voor een aha-erlebnis. Zo komt er een tweede Arkimedes-fonds, wordt de winwinlening uitgebreid, krijgen groeibedrijven investeringssteun (het in de steigers staande PMV-Mezzanine) en wordt het Gimv XL-Fonds voort versterkt. Funding uit de markt lijkt daarbij de rode draad. De uitbreiding van de win-winlening en het mezzaninefonds zijn maatregelen die al werden geopperd in de herstelnota van de vorige Vlaamse regering, toen nog onder auspiciën van Patricia Ceysens (Open Vld). De durfkapitaalsector reageert dan weer verbaasd op de tweede ronde van Arkimedes, zonder grondige evaluatie van de eerste. Met Arkimedes wil de Vlaamse overheid via PMV risicokapitaal ter beschikking stellen aan starters. Het eerste Arkimedesfonds, ter waarde van 110 miljoen euro, biedt een euro extra voor elke euro die erkende private risicokapitaalfondsen (de zogeheten Arkivs) investeren in een Vlaamse kmo. De meeste Arkivs lieten al verstaan dat ze meer dan waarschijnlijk zullen solliciteren voor een tweede fonds. Maar de vrees leeft dat het voor fondsen in 2009 niet gemakkelijk zal zijn om dat kapitaal te vinden. "Vraag is natuurlijk of het wijs is om een tweede Arkimedes-fonds op te richten wetende dat verschillende Arkivs nog niet fully invested zijn", zegt een investeringsmanager. "Een belangrijk deel van de fondsen heeft niet aan de doelstellingen voldaan. Een volgende Arkimedes mag geen doorslagje zijn van de huidige. De omvang van de fondsen is te klein en de middelen zijn te verspreid over te veel fondsen. Dat staat een ontwikkeling van het potentieel aanzienlijk in de weg, en betekent ook een groot risico. Daarom moet de overheid ervoor zorgen dat een volgende Arkimedes-ronde over minder en betere fondsen verspreid is, zodat deze fondsen per bedrijf veel meer ammunitie kunnen aanbrengen." En hoe zal de publieke opinie en oppositie reageren indien blijkt dat een rist van de eerste investeringen niet succesvol is? Marcel Van Handenhoven, gedelegeerd bestuurder van PMV, legt de vinger op de wonde: "Risicokapitaal is per definitie verbonden aan risico's. Als het verlies van de portefeuille 50 procent bedraagt, hebben we marktconform gewerkt, maar het is natuurlijk nog maar de vraag of overheid en publiek dat begrijpen en onderschrijven. De druk om te investeren is groot, maar we maken ons huiswerk grondig." Lieven Desmet