Voor Capgemini heeft mobiliteit verschillende betekenissen. "Aan de ene kant bieden we diensten aan om onze klanten meer mobiel te maken, zodat ze op verschillende manieren kunnen verbonden zijn met hun medewerkers, klanten en leveranciers. Aan de andere kant vragen we van onze eigen mensen een zekere mobiliteit", zegt Kris Poté, vicepresident en CR&S officer Capgemini Belgium.
...

Voor Capgemini heeft mobiliteit verschillende betekenissen. "Aan de ene kant bieden we diensten aan om onze klanten meer mobiel te maken, zodat ze op verschillende manieren kunnen verbonden zijn met hun medewerkers, klanten en leveranciers. Aan de andere kant vragen we van onze eigen mensen een zekere mobiliteit", zegt Kris Poté, vicepresident en CR&S officer Capgemini Belgium. Het Franse technologiebedrijf heeft in België 720 medewerkers. Het voert voor bedrijven en overheden vooral projecten uit in consulting, informatisering en outsourcing. Onlangs won Capgemini in ons land onder meer grote opdrachten voor de Europese Commissie, Defensie en Eandis. Het IT-bedrijf heeft ook zo'n 150 voltijdse equivalenten aan het werk in Polen, Marokko en India. Deze programmeurs werken exclusief op Belgische projecten. "We zitten in het schermtijdperk", stelt Kris Poté vast. "Tegenwoordig gebeuren er ongelooflijk veel transacties tussen mensen via mobiele toestellen. Een deel van mijn team zit in Calcutta. Om de twee dagen hebben wij contact via het scherm. Onze mensen hier werken vooral bij de klanten, de tijdsduur varieert van project tot project. Sommige klanten willen dat onze consultants bij hen op kantoor aanwezig zijn, voor andere is een goede dataverbinding voldoende." De klassieke mobiliteitsproblemen zijn voldoende in kaart gebracht: de tijdrovende files, bijna onbereikbare wijken in sommige steden, de parkeerperikelen, ontoereikend openbaar vervoer,... Mensen pikken het niet meer dat die mobiliteit zo slecht is. "De beste mobiliteit die we onze mensen kunnen geven is eigenlijk geen mobiliteit aanbieden", provoceert Poté. "Hoe minder mobiel ze zijn hoe beter, want hoe minder het ook kost. In onze ondernemingsraad hebben we twee jaar geleden een bedrijfsplan ondertekend, waardoor onze medewerkers twee dagen per week thuis kunnen werken. Dat moet wel in overleg gebeuren. Heel veel klanten hebben daar geen probleem mee. Voor onze mensen spaart dat vier stresserende verplaatsingen per week uit", rekent Kris Poté. Het akkoord over afstandswerk was de eerste stap van het mobiliteitsplan van Capgemini, het begin van een ingrijpend veranderingstraject. De kennismedewerkers zijn uitgerust met moderne communicatietools om hun mobiliteit te verbeteren. "De tools zijn up-to-date. We werken met Office Communicator, het sociale netwerk voor bedrijven Yammer en professionele chatdiensten. Iedereen kan van thuis uit videoconferenties houden. Er kunnen ook documenten gedeeld worden, dat werkt allemaal heel efficiënt", verzekert Kris Poté. Ook het kantoor in Diegem werd heringericht. "We hebben onze kantoorruimte met 35 procent verkleind. Iedereen is uit zijn kantoor gezet, van boven tot onder, geen uitzonderingen. Nu hebben we flexkantoren en vergaderzalen die online kunnen worden gereserveerd", vertelt Poté. Dat vergt natuurlijk een mentaliteitsverandering, waarvoor je tijd moet uittrekken. "Sommige mensen hadden het er moeilijk mee. Er zijn nog altijd managers die denken dat ze goed werk leveren als ze de hele dag aan hun bureau zitten. Ook bepaalde medewerkers hadden liever de 9-to-5-job, gecontroleerd zoals 'het hoort'. Maar dat is niet meer van deze tijd, 9-to-5 is een concept van de vorige eeuw. We hebben ook de evaluatiesystemen aangepast. Die zijn niet langer gebaseerd op aanwezigheid maar op het behalen van een resultaat, op jaarbasis en per project." Volgens Kris Poté heeft het bedrijf 'gigantisch' bespaard met deze aanpak. "Dat heeft een rechtstreeks effect op de winst", onderstreept hij. Al mag het niet alleen om die besparing gaan. Voor de werknemer moet er ook iets te winnen zijn, minder verplaatsingsstress en meer plezier in het werk bijvoorbeeld. Een volgende uitdaging wordt het wagenpark van de onderneming. Capgemini Belgium heeft een vloot van ongeveer 650 wagens. "Vandaag rijden de meeste collega's op diesel. We onderzoeken hoe we het wagenpark kunnen herschikken en of het voordelig is om elektrische wagens in te zetten. De uiteindelijke keuze zal bepaald worden door de drie P's van People, Profit, Planet. De medewerkers moeten er zich comfortabel in voelen, voor het bedrijf moet het kostenefficiënter zijn en voor het milieu minder belastend", voorspelt Kris Poté. Door telewerken te stimuleren, spaart het bedrijf sowieso een groot aantal autokilometers uit. "Dat meten we in het kader van ons ISO 14001-certificaat", zegt Poté. "In dat milieumanagementsysteem wordt de CO2-uitstoot van al onze activiteiten bijgehouden, ook van de vliegtuigreizen bijvoorbeeld. Een van de doelstellingen voor het wagenpark is dat we onze CO2-uitstoot jaarlijks met 9 procent doen dalen." Capgemini pakt de uitstoot aan door de vloot uit te rusten met minder vervuilende wagens en door meer te telewerken. Het bedrijf heeft ook plannen om het personeel op te leiden in ecodriving. "De grootste impact halen we door instrumenten ter beschikking te stellen waardoor onze mensen de verplaatsing niet meer hoeven te maken. We zijn echt overtuigd van het nut van virtuele meetings en videoconferenties", benadrukt Kris Poté. Hij is ervan overtuigd dat we, zeker voor beroepen die kennisgericht en resultaatgebonden zijn, evolueren naar 'officeless companies'. "Ik kan me perfect inbeelden dat we ooit helemaal zonder kantoren werken. Natuurlijk heb je vergaderruimtes nodig. Je ziet dan ook businessmodellen opkomen zoals dat van Regus, dat ruimte verhuurt voor de tijd dat je die nodig hebt. In Diegem hebben we nog kosten voor vergaderzalen die soms leegstaan en voor kantoren die niet ingenomen zijn. We kunnen dus nog optimaliseren." Het kantoorloze bedrijf staat volgens Poté veel dichterbij dan we denken. "De technologie is beschikbaar en niet duur. Je mensen meekrijgen, dat is de uitdaging. Maar als je de mensen niet kan overtuigen, wat zegt dat dan over je bedrijf? Heb je dan überhaupt nog een toekomst?" KURT DE CAT, FOTOGRAFIE THOMAS DE BOEVER"De technologie voor het kantoorloze bedrijf is beschikbaar en niet duur. Je mensen meekrijgen, dat is de uitdaging"