Roland De Coninck is mobility manager bij Siemens. Aan het eind van de jaren negentig vroeg het bedrijf hem om zijn schouders te zetten onder de afdeling facilitymanagement, net toen die onder vuur lag door zware personeelsherstructureringen.
...

Roland De Coninck is mobility manager bij Siemens. Aan het eind van de jaren negentig vroeg het bedrijf hem om zijn schouders te zetten onder de afdeling facilitymanagement, net toen die onder vuur lag door zware personeelsherstructureringen. In de marge van die herstructureringen werden ook enkele vastgoeddoelstellingen vastgelegd: optimaal gebruikmaken van elke vierkante meter, snoeien in het structurele kapitaal in vastgoed en samendrukken van de bedrijfskosten. "Toen we een inventaris probeerden te maken van onze vastgoedportefeuille, bleek dat we absoluut niet over een heldere monitoring van ons patrimonium beschikten," vertelt De Coninck. Dat vastgoedpatrimonium puilde uit tot 211.000 vierkante meter, versnipperd over een massa sites "die nagenoeg autonoom en onvoorstelbaar ondoorzichtig werden beheerd", vervolgt De Coninck. In 1999 besliste de algemene directie van de groep het vastgoedbeheer en het facilitymanagement van alle Belgische en Luxemburgse sites te centraliseren in één departement: Siemens Real Estate (SRE), belast met het beheer van de vastgoedportefeuille. SRE zocht voor de planning van dat titanenwerk zijn heil in eFMS, een softwarepakket van MCS. De samenwerking evolueerde tot een heus partnership: de gebruiker hielp de bedenker zijn instrument te verfijnen dankzij doorgedreven monitoring en nauwkeurige informatie. Die 'vierhandige' aanpak leidde tot de verkoop van bijna negentig bedrijfssites, waaronder de oude centrale zetel aan de Charleroisesteenweg in Brussel. SRE slaagde erin het vastgoedpatrimonium met een kwart af te slanken tot iets meer dan 177.000 vierkante meter. En volgens plan moet tegen einde 2006 nog ongeveer 50.000 vierkante meter afgestoten worden. In de historische zetel aan de Charleroi-sesteenweg werkten 800 mensen op 24.000 vierkante meter bruto, in de nieuwe hoofdzetel in Anderlecht werken 620 mensen op 11.000 vierkante meter bruto. Andere omgeving, andere gewoonten, maar dezelfde vaststelling bij de overheid. De federale overheidsdienst Financiën telt momenteel 640 administratieve gebouwen in het hele land. In de nabije toekomst moet dat aantal worden teruggedrongen tot een 250-tal. Dat kan alleen maar via een strenge rationalisering, zowel van de diensten die nu versnipperd zijn, als van het slecht beheerde historische vastgoedpark. Daarmee kunnen ook regelrecht kafkaiaanse toestanden opgeruimd worden. "In sommige gebouwen is een dienst Kadaster ondergebracht, maar voor de Registratie moet je dan weer elders zijn," weet Alain Pierlot, projectleider voor de implementatie van facilitymanagementtools bij Financiën. "We hebben ook zeer weinig informatie over het aantal vierkante meter terreinen en gebouwen," erkent Pierlot. Om dit op te lossen, heeft Financiën eind 2005 een offerteaanvraag gelanceerd. De oproep werd verdeeld over drie afzonderlijke loten: de levering van software met de bijbehorende assistentie (toegewezen aan Sophia Management), de omzetting van alle plannen op AutoCAD (toegewezen aan AOS) en de coördinatie van het hele beheerproject (DTZ Consulting). Een van de tools die voor een grote ommezwaai zorgt, is Cadwin FM, van het Franse bedrijf Stratégies. "Deze modulaire toepassing bundelt alle alfanumerieke en grafische data van een gebouw, en biedt de basis voor vastgoedbeheer, oppervlaktebeheer, beheer van werkposten, technisch beheer en de geplande aansturing van inherente uitgaven," verduidelijkt Pierlot. Het platform Cadwin FM werd gekoppeld aan het portaal voor facilitaire diensten FMUP van Nexity Solutions. "Deze tool draait volledig op het internet en maakt het mogelijk informatie te delen met alle spelers in facilitymanagement," aldus Pierlot. Jo Jacoby