In de strijd tegen de BTW-carrousels moet voortaan iedereen die een nieuw BTW-nummer wil een voorafgaand onderhoud met zijn BTW-ambtenaar aanvragen.
...

In de strijd tegen de BTW-carrousels moet voortaan iedereen die een nieuw BTW-nummer wil een voorafgaand onderhoud met zijn BTW-ambtenaar aanvragen.Volgens de zelfstandigenorganisatie Unizo verzwaart deze verplichting de administratieve rompslomp voor bedrijven. "Maar zonder formaliteiten kun je nu eenmaal geen belastingontduikingen bestrijden," antwoordt regeringscommissaris Alain Zenner, die aanstipt dat de maatregel in nauw overleg met de beroepsfederaties is genomen. ALAIN ZENNER. "Het is moeilijk om een evenwicht te vinden tussen de strijd tegen fiscale fraude en de afbouw van de papierberg. Uit ervaring blijkt dat met de huidige regeling _ een schriftelijke aanvraag per post volstaat _ malafide personen gemakkelijk schijnvennootschappen opzetten. Daardoor loopt de schatkist pakken inkomsten mis. Specialisten schatten het jaarlijkse verlies door BTW-carrousels op ongeveer 2,5 miljard euro (100 miljard frank). In die zin spreekt gastdocent Victor Dauginet ( UIA) van het gelijknamig advocatenbureau, tevens ex-BTW-ambtenaar, over de schuld van de Staat dat er zoveel fraude plaatsvindt. We zijn dus tot de conclusie gekomen dat bij de toekenning van de BTW-nummers een minimum aan verificatie nodig is. In 80% van de gevallen krijgen de aanvragers hun nummer onmiddellijk per post toegestuurd." ZENNER. "Vorige maand legden wij de commissie-Financiën een vorderingsstaat van alle maatregelen voor. Wat de belastingen betreft, zal dit jaar nog de elektronische BTW-aangifte in voege treden. Daarnaast starten wij op 1 januari 2002 met de fiscale gegevensbank. Sinds 1 juli beschikt de BBI over een knipperlichten-cd-rom om proactief BTW-carrousels te ontmantelen, enzovoort. Al deze projecten vereisen belangrijke investeringen qua informatica. Voor 2001 verhoogde de regering het budget met 50% tot 60 miljoen euro (2,420 miljard frank). Ten slotte trok ze midden juli 0,75 miljoen euro extra uit voor de oprichting van twee fiscale onderzoekscellen, om samen met Justitie de strijd tegen de BTW-carroussels en de fraude met olieproducten te coördineren." E.P.