Wat veranderde sinds het vertrek van DHL?

Op 1 april verhuisde DHL zijn Europese knooppunt van Brussel naar Leipzig. Daarmee verdwenen niet alleen 800 banen, maar ook elke nacht 60 nachtvluchten vanuit Zaventem. Het aantal nachtvluchten viel daarmee op jaarbasis terug naar 15.900. De Vlaamse regering, die onder meer verantwoordelijk is voor het uitreiken van de milieuvergunning, wou het aantal beperken tot 16.000 op jaarbasis. Vóór het vertrek van DHL lag de limiet op 25.000.
...

Op 1 april verhuisde DHL zijn Europese knooppunt van Brussel naar Leipzig. Daarmee verdwenen niet alleen 800 banen, maar ook elke nacht 60 nachtvluchten vanuit Zaventem. Het aantal nachtvluchten viel daarmee op jaarbasis terug naar 15.900. De Vlaamse regering, die onder meer verantwoordelijk is voor het uitreiken van de milieuvergunning, wou het aantal beperken tot 16.000 op jaarbasis. Vóór het vertrek van DHL lag de limiet op 25.000. Jos Stroobants, directeur ontwikkeling luchtvaartactiviteiten bij de luchthavenuitbater, noemde een limiet van minder dan 18.000 vluchten vorig jaar een ernstig probleem voor de ontwikkeling van de luchthaven. Zelfs een plafond van 18.000 nachtvluchten zou krap zijn. Het gaat dan niet zozeer om vrachtvluchten die de leemte van DHL zouden invullen. Wél lijn- en chartermaatschappijen, die het aantal bewegingen op de luchthaven willen verhogen. Over de concrete plannen hult de luchthavenuitbater The Brussels Airport Company zich voorlopig in dichte mist. "Het huidige aantal van 25.000 kan worden verminderd", vindt head of corporate communications Tru Lefevere. "We hebben aan de overheid de belangen van onze klanten bekendgemaakt. We onthouden ons van commentaar in de media." De Vlaamse minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) werd vorige week in het parlement aan de tand gevoeld over de uitbreidingsintenties van de luchthavenuitbater. Het initiële standpunt van de Vlaamse regering was een drempel van 16.000 nachtvluchten. Vandaag klinkt de positie minder duidelijk. De minister houdt niet vast aan dogma's. "Maar het belangrijkste element bij de nachtvluchten is de zeer ingrijpende inperking van het aantal vertrekkende nachtvluchten tijdens de operationele nacht tussen 23 uur 's nachts en 6 uur 's morgens." Bovendien wil de minister minder luidruchtige vliegtuigen vanuit Zaventem. Die minder luidruchtige toestellen sluiten naadloos aan bij de plannen van de federale staatssecretaris voor Verkeer Etienne Schouppe (CD&V). De voogdijminister van de luchthavenuitbater denkt aan vliegvrije nachten in het weekend. Vrijdagnacht tussen 1 en 6 uur 's morgens, zaterdag en zondag van middernacht tot 6 uur in de ochtend. Bovendien wil de staatssecretaris ook in de week minder nachtlawaai. 's Nachts moeten de toestellen een derde minder lawaai maken dan vandaag. Tussen 6 en 7 uur moet het lawaaiquotum zelfs met de helft omlaag. De voormalige spoorwegbaas zat de voorbije dagen met de gewesten aan tafel over zijn plannen. De uitbreidingsvraag van The Brussels Airport Company belooft alvast een nieuw rondje bikkelhard onderhandelen. De vraag is tegelijk het paradoxale gevolg van het onverslijtbare succes van Zaventem. De tweede belangrijkste economische groeipool, na Antwerpen, blijft vooruitgaan. Ook na het vertrek van DHL. De Duitse snelkoerier wil zelf ook weer versnellen. En vraagt vanaf 2010 liefst 6500 nachtvluchten, versus 5200 vandaag. (T) Door Wolfgang Riepl