TWEEDE GOLF.
...

TWEEDE GOLF.Christine Vanderveeren (34 j.) is een Vlaamse, elegante vrouw. Volgende maand leidt ze de nieuwe Stichting van de Onderneming (SVO). Na zeven jaar kabinetsleven bij premier Dehaene, waar ze kabinetschef was voor Institutionele Hervormingen, kiest ze voor een nieuwe koers.De Belgische ondernemers hebben behoefte aan meer ideeën, koncepten, visies. Af en toe is er een opflakkering. Het VEV doet pionierswerk met zijn mars naar een Strategisch Plan voor Vlaanderen. Nationaal (federaal in het Belgische newspeak) komt er een heuse denktank.Christine Vanderveeren is na een lange zoektocht door een executive searcher geselekteerd voor het direkteurschap van SVO. Zij werd aan de tand gevoeld door de crème de la crème : André Leysen, Georges Jacobs, Jan Huyghebaert, Daniel Janssen, Jacques Dopchie. Het klikte. De Stichting volgt het Instituut van de Onderneming en de Stichting Industrie-Universiteit op. Beide verenigingen werden gefinancieerd door de ondernemingen en hun gezamenlijk budget lag rond circa 35 miljoen frank. Met dit bedrag zal de Stichting van de Onderneming starten. Christine Vanderveeren : "In de eerste maanden stel ik een balans op van wat dient te gebeuren. Dit kan leiden tot veranderingen in de staf. Nadien pak ik tema's aan als milieu, managementopleiding, onderwijs, vergoedingen. De ondernemers zoeken naar een meer inhoudelijke benadering van die tema's. "Het rolmodel van de Stichting van de Onderneming is het Institut der Deutschen Wirtschaft in Keulen (zie kader Patronale denktank). Er heerste ongenoegen over de doublures tussen het Instituut van de Onderneming en de Stichting Industrie-Universiteit, over hun financiering en over hun gebrek aan invloed, waarbij kwam dat IVO-afgevaardigd beheerder André Van Beylen op rust ging.Tony Vandeputte is nauw betrokken bij de start van SVO : "Het was niet zo makkelijk om een direkteur te vinden. We zochten iemand met een sterke akademische achtergrond, belangstelling voor de maatschappelijke evolutie, goede kontakten in het politieke milieu en met de vaardigheid om een boodschap naar buiten te brengen. "Wordt de Stichting een denktank van het VBO ? "Neen, " replikeert Tony Vandeputte meteen. "De Stichting is onafhankelijk, maar, en dat is niet in tegenspraak met de onafhankelijkheid, maakt operationele afspraken met de federale en de regionale werkgeversorganizaties. Alle partijen moeten op de hoogte zijn van wat de Stichting doet om bijvoorbeeld dubbel werk te vermijden. "De Stichting van de Onderneming krijgt onderdak in de kantoren van het VBO. "Dit is een louter technische beslissing, " lacht Christine Vanderveeren. "Het is efficiënter om gebruik te maken van een bestaande infrastruktuur. "André Leysen neemt het voorzitterschap van SVO op zich. "Hierover was amper diskussie, " zegt Tony Vandeputte. "Hij is één van de niet zo talrijke ondernemers in België die veel belangstelling heeft voor de maatschappelijke diskussie en daarover publiek stelling neemt. "CHRISTINE VANDERVEERENAkademische ernst voor Belgische ondernemers.