Het is wachten tot 31 juli voor Pairi Daiza zijn jaarcijfers over het boekjaar 2014-2015 bekendmaakt (afsluitdatum 31 maart). Het natuurpark in het Henegouwse Brugelette is overal in het land bekend door de komst van de Chinese panda's Xinhui en Haohao. Europese zoo's met reuzenpanda's zijn op de vingers van één hand te tellen. De dieren trekken ook dagjesmensen uit Noord-Frankrijk en Nederland aan -- één op de tien bezoekers komt uit het buitenland.
...

Het is wachten tot 31 juli voor Pairi Daiza zijn jaarcijfers over het boekjaar 2014-2015 bekendmaakt (afsluitdatum 31 maart). Het natuurpark in het Henegouwse Brugelette is overal in het land bekend door de komst van de Chinese panda's Xinhui en Haohao. Europese zoo's met reuzenpanda's zijn op de vingers van één hand te tellen. De dieren trekken ook dagjesmensen uit Noord-Frankrijk en Nederland aan -- één op de tien bezoekers komt uit het buitenland. Maar Pairi Daiza is veel meer dan de twee panda's. Het mag zich rekenen tot de grootste Europese dierentuinen met de 'big six' onder de zoogdieren: olifant, leeuw, luipaard, neushoorn, nijlpaard en Kaapse buffel. In het afgelopen seizoen 2014 vestigde het park een record met de komst van 1,39 miljoen bezoekers tussen de paas- en herfstvakantie -- een stijging met 12 procent tegenover 2013. Eind september, aan het eind van de eerste helft van het boekjaar 2014-2015, lag het aantal bezoekers 7 procent hoger dan in dezelfde periode van 2013 (1,22 miljoen tegenover 1,138 miljoen). In andere Europese parken leidde de komst van Chinese panda's tot een sterkere stijging van de bezoekersaantallen. Maar het weer in augustus was slecht en het seizoen ervoor had Pairi Daiza al heel wat meer publiek aangetrokken. Dat bewijst dat die cijfers echt wel sterk zijn. Het panda-effect is duidelijk te zien in de klim van de omzet met 22 procent tot 41,9 miljoen euro. Die stijging is te danken aan de verkoop van heel wat pandagadgets. Door de stijging van het aantal bezoekers en de hogere omzet ging de bedrijfskasstroom (ebitda) vooruit met 17 procent tot 21,5 miljoen euro. De ebitda geeft het beste de evolutie bij Pairi Daiza weer, omdat het natuurpark een ambitieus investeringsprogramma heeft en dat versneld afschrijft. Door de sterkere slijtage van de infrastructuur -- een gevolg van de boomende bezoekersaantallen -- werden bijkomende waardeverminderingen geboekt. Daarom zijn de bedrijfswinst (ebit) en het nettoresultaat in de eerste helft van het boekjaar slechts gestegen met 5 procent, tot respectievelijk 12,6 en 8,5 miljoen euro (7,63 euro per aandeel). In de tweede helft van het boekjaar zijn er vooral kosten -- het park is dan vijf maanden gesloten -- maar toch mikken we op een bedrijfskasstroom in de buurt van 16 miljoen euro (tegenover 14,2 miljoen euro in 2013-2014) en een minstens 10 procent hoger dividend (2 euro bruto vorig boekjaar). Voor 2020 zien we mogelijkheden om het aantal bezoekers op te trekken tot 2 miljoen per jaar door ook te openen in de kerst- en de krokusvakantie. Na de realisatie van Terre du Froidkan het park ook in de andere weekends tussen november en maart open zijn, met een kans om te overnachten in een hotel. Dan is een dividend van 3 euro en meer per aandeel haalbaar. Tegen minder dan 6 keer de verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde en de bedrijfskasstroom vinden we het aandeel van Pairi Daiza aantrekkelijk gewaardeerd voor de goede huisvader-belegger. Het is wel uitkijken met de beperkte liquiditeit. Danny Reweghs