Reacties: frans.crols@trends.be
...

Reacties: frans.crols@trends.be De auteur is directeur van Trends.Meng twee ingrediënten: één, een land dat na 1945 een belangrijke kracht werd in de kernenergie, en twee, een minderheidspartij (Groen!-Ecolo) die zo fanatiek anti-industrie en antimoderniteit is als een terroristenbrigade van Al Queda. Gevolg: de minderheid kon door het opportunisme van premier Guy Verhofstadt (VLD) en zijn paars-groene coalitie een van de groeisectoren van België vernietigen, precies op het ogenblik dat nieuwe jobs en nieuwe bedrijven in de kernbranche werkelijkheid worden. Met Acec, Fabricom, Electrabel, Tractebel, het Studiecentrum voor Kernenergie (630 medewerkers, vandaag de helft van de inkomsten - 80 miljoen euro in totaal - via contractonderzoek), Belgonucleaire, Franco-Belge de Combustibles, de Euratom-afdeling in Mol, de nucleaire ingenieurs van KU Leuven, VUB, ULB, UCL, Luik en Universiteit Gent was België een centrum van uitmuntendheid in de atomen voor de vrede. Kapelaan van Karl Marx. Jos Geysels ontving een plezant eindeloopbaangeschenk van Guy Verhofstadt. De groene Kempenaar - vriendelijk, een ietsiepietsie ethischer dan de meeste politici en een van de laatste Vlaamse kapelaans van Karl Marx - reist met Belgisch geld de globe rond om de democratie te versterken. De wereldreiziger heeft intussen lekkerbekkend aan zijn voordeur een industrieel en sociaal drama veroorzaakt. Belgonucleaire staat op het punt de deuren te sluiten. Dat zal Geysels en zijn groene schare niks kunnen schelen, want de kernenergie is voor hen satanesk. Wat er gebeurt met dat wereldcentrum van de kernafvalexpertise - en de tewerkstelling van de bedienden en de arbeiders - wekt bij groenen alleen de lachsalvo's van de vreugde op. Wij, Groen!, hebben de slaven van het kapitaal en de atoomnijverheid liggen. Glorie, glorie, halleluja. De Chinezen, wortelend in dezelfde ideologische brei als Groen!, bouwen massaal atoomcentrales. Op de tafel van de GroBeKoalition in Bonn ligt een voorstel om de Atomausstieg - opgedrongen door de Grünen - af te blazen. De herontdekking van de kernenergie groeit en België zal een keuze moeten maken tussen, aan de ene zijde, een achterlijk gebied worden voor de energievoorziening of, aan de andere zijde, de redelijkheid hervinden, de groene dwang weglachen en opnieuw mensen en geld inzetten op een energie die niet ideaal is, maar wel de enige die een modern land kan bevoorraden. Sluiten vanaf 2015 de eerste Belgische kerncentrales? Zo is in beginsel beslist door de regering-Verhofstadt I - de versie II klemt blo de lippen op elkaar om geen rekenschap te moeten geven. Maar de argumenten om niet te sluiten, worden almaar sterker. Deze regering zal daarover zwijgen; haar opvolger in 2006 of 2007 moet echter tegen heug en meug opbiechten of het menens is met de sluiting. De kernsector is kapitaalintensief. Beslissingen van 2006 en 2007 leiden tot investeringen of keuzes die slechts tien jaar later van kracht worden. Als de wereldbevolking van 8,7 miljard in 2050 van dezelfde energiemix wil gebruikmaken als de 5,3 miljard wereldburgers van 1990, dan zal de energieopwekking driemaal verhogen. De uitstoot van CO2 per energie-equivalent is 7 voor nucleaire energie, 10 tot 25 voor windenergie, 60 tot 130 voor zonnecellen, 400 tot 500 voor gas en olie en 850 tot 1700 voor kolenstook. Wind en zon zijn vandaag kleutertjes en blijven kleutertjes in de toekomstige energieproductie. Eén grote windturbine op onze Noordzee oogst maximaal vijf megawatt, een kerncentrale levert 1000 megawatt. Olie is voor de volgende zestig jaar plenty, steenkool nog voor de volgende driehonderd jaar en uranium tegen de huidige prijs nog voor zestig jaar (de prijs steeg de jongste tijd weliswaar, maar de brandstof bedraagt slechts 17 % van de kost van een centrale - de basisinvestering is goed voor 63 % en de uitbating voor 20 %). De wereld is aan de durvers. Wie duurzame energie zoekt, moet de rattenvangers van Groen! opzijknikkeren en nadenken over snelle kweekreactoren. In het Duitse Kalkar aan de Rijn, bij de Nederlandse grens, staat de koepel van een experimentele Schnellbrüter. Een Schnellbrüter kweekt plutoniumbrandstof en die is onuitputtelijk. De Belgische regering en de nucleaire nijveraars stopten miljarden frank in het internationale project. Kalkar is vandaag een pretpark, geëxploiteerd door een geinige Hollander. Ondanks zijn dinosaurusstatus is Kalkar het toekomstbeeld van vreedzame, goedkope en duurzame energie. En het afvalprobleem? Dat is beheersbaar. Bezoek het ondergrondse laboratorium in de klei van Mol dat werd gebouwd door Vlaamse bedrijven. De wereld is aan de durvers, niet aan de technofoben van Groen! Frans CrolsDe Chinezen bouwen massaal kerncentrales; Geysels en Groen!, hun geestverwanten, gillen van de schrik.