In volle pandemie werden in de Verenigde Staten meer ondernemingen dan ooit opgestart. In 2020 werden bij de Amerikaanse belastingdienst Internal Reve...

In volle pandemie werden in de Verenigde Staten meer ondernemingen dan ooit opgestart. In 2020 werden bij de Amerikaanse belastingdienst Internal Revenue Service 4,4 miljoen nieuwe ondernemingen geregistreerd. In 2021 steeg dat aantal met 23 procent tot 5,4 miljoen, het hoogste aantal sinds de overheid in 2004 die data begon te verzamelen. De sterkste stijging deed zich vorig jaar voor in de sectoren transport en logistiek (49%), nutsvoorzieningen (48%), vastgoed (41%) en horeca (38%). De zwakste stijging voltrok zich in de IT-sector. Negen op de tien starters openden zelfs in het zuiden van de Verenigde Staten, ver van de technologiehub Silicon Valley. Volgens de denktank Kauffman Foundation was in 2020 één op drie starters nog werkloos.