Gerechtelijke kopzorgen
...

Gerechtelijke kopzorgenEr is vooruitgang in de gerechtelijke dossiers rond Maurits De Prins. Zo is er een oplossing gevonden voor de afwerking van het luik Kempense Steenkoolmijnen. De speurders van het Hoog Comité van Toezicht zouden nog dit jaar, zodra het Abos-onderzoek is afgerond, aan de zaak voortwerken. Inmiddels is het dossier rond de vennootschap Europe Finance & Participations sa (EFP) in Hasselt aangekomen. In tegenstelling met eerdere berichten heeft Fernand Entringer, de advocaat van EFP, géén cassatieberoep aangetekend tegen de beslissing van de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KIB) van 19 juni. Door deze beslissing mocht het tweede deel van het Luxemburgse gerechtelijk dossier rond EFP naar België worden verstuurd. Gerechtelijke kringen ontkennen trouwens dat het onderzoek niet langer gericht zou zijn op mogeljke corruptie. De eigenlijke zaak Super Club, die in Antwerpen wordt gevoerd, komt nog dit najaar voor de raadkamer. Naar verluidt worden alle personen gedaagd die als verantwoordelijken tekenden voor de juistheid van de prospectus. Het gaat om Maurits De Prins, medebestuurder Charles Cool (tegen wie een onderzoek loopt naar bedrieglijke bankbreuk bij Tira Beleggings & Exploitatiemaatschappij nv), Jaap van Wezendonk en de Zwitsers A.H. Kaplun en P.A. Thiebaud. Mogelijks komt financieel verantwoordelijke Jan Maes als zesde voor de raadkamer. De andere bestuurders van Super Club zullen de dans ontspringen. In de zaak Pyramid Invest nv waar De Prins wordt vervolgd wegens vermeende bedrieglijke bankbreuk is de zitting van de KIB uitgesteld tot 23 januari '97. De advocaat van De Prins heeft om deontologische redenen ontslag genomen, zodat een nieuwe raadsman moest worden aangesteld. Nieuws is er ook in de zaak van het Amerikaanse vastgoed van De Prins. Investeerder Tony Neefs had tegen zijn vroegere partners De Prins en Robert Scheers klacht ingediend, maar de raadkamer had beiden in deze zaak buiten vervolging gesteld. Tegen deze beslissing had Neefs evenwel beroep aangetekend (zie Trends, 18 april '96). De KIB in Antwerpen heeft nu, conform de eis van de burgerlijke partijen, een reeks nieuwe onderzoeksdaden bevolen. Ten slotte is er nog nieuws uit de VS in de zaak van De Prins tegen Philips. De Prins wordt er de komende weken onderworpen aan een reeks hoorzittingen. Daarbij zal hij onder eed door de advocaten van Philips worden ondervraagd. Philips beschuldigt De Prins er onder meer van de jaarrekening '90 te hebben vervalst.