Alain Quataert is Bruggeling uit een volkswijk, 35, bankbediende in Koekelare (West-Vlaanderen) en woordvoerder van Nationalisten tegen Globalisering. De groep is jong, haar manifest staat op de webstek www.strijd.be. De militanten zijn Vlaams-radicale en Brusselse jongeren met een Nieuw Rechtse inspiratie.
...

Alain Quataert is Bruggeling uit een volkswijk, 35, bankbediende in Koekelare (West-Vlaanderen) en woordvoerder van Nationalisten tegen Globalisering. De groep is jong, haar manifest staat op de webstek www.strijd.be. De militanten zijn Vlaams-radicale en Brusselse jongeren met een Nieuw Rechtse inspiratie. Alain Quataert: "Wij verzetten ons tegen de globalisering, tegen de overmacht van de Verenigde Staten en tegen de uitbuiting van de werknemers. Stress, zelfmoorden en uitputting in de ondernemingen ontstaan niet zomaar. De macht van de aandeelhouders en de beurs, het helse ritme, de fusies. Daar gaat elk mens aan kapot."Nieuw Rechts pleit voor een volksverbonden economie, kleinschaligheid en respect voor de cultuur van volkeren. De actie van de militanten van De Vrijbuiters tegen de vermorzeling van Doel fungeert als rolmodel voor Nationalisten tegen Globalisering. Maar ook de leefgemeenschap Koekelare _ een groen dorp met jonge gezinnen _ of iemand zoals Alan Heeks en zijn biologische landbouw zijn inspiratiebronnen. Nationalisten tegen Globalisering beweert een medicijn te bezitten. Alain Quataert: "Ik las het interview met Karl Debbaut in de vorige Trends. Deze woordvoerder van Internationaal Verzet verdedigt de trotskistische omwenteling. Hij wil de globalisering door het kapitaal vervangen door een globalisering gebaseerd op een utopisch, centraalgeleid wereldsysteem. Beide vormen van globalisering zijn even laakbaar. Alleen een versterking van de eigen culturele identiteit tegen de homogenisering van de markten, gepaard gaande met meer autonomie voor regio's en natiestaten, kan de cultuurvernietigende globalisering stoppen." Volgens Quataert accepteert Nationalisten tegen Globalisering de vrije markt. "Maar de economie is er voor de mens en niet omgekeerd," beklemtoont hij. De actiegroep groeide uit gesprekken tussen gelijkgezinden van Mechelen, Brussel en Brugge. Het internet, de lectuur van Tekos, Journaal en de jaarlijkse zomeruniversiteit van het Franse La Nouvelle Droite leveren de inhoudelijke ammunitie. Quataert is lid van het Vlaams Blok. Spookt deze extreemrechtse politieke partij achter Nationalisten tegen Globalisering? Quataert: "Wij doen niet aan partijpolitiek. Het Vlaams Blok, de studentenorganisatie NSV en Voorpost zijn benauwd dat elke mislukte nationalistische actie tegen de antiglobalisering in hun schoenen zou geschoven worden. Van die kant is het parool, hou je gedeisd." PHOTO NEWS/B. VAN DEN BROUCKEPHOTO NEWS/B. VAN DEN BROUCKE