Meer dan 10.000 doden wereldwijd, onder wie 5000 in Europa. De menselijke tol van het coronavirus loopt op. Dan denk je al snel dat levens- en overlijdensverzekeringen massaal zullen worden aangesproken. Maar dat is niet echt het geval. "Elk overlijden is verschrikkelijk. Maar in China overlijden jaarlijks 9 à 10 miljoen mensen. Daarvan sterven er 180.000 van de griep. De paar duizenden slachtoffers van corona zijn in vergelijking daarmee miniem", zegt Bart De Smet, de CEO van Ageas. De Belgische verzekeringsgroep heeft belangrijke activiteiten in Azië.
...

Meer dan 10.000 doden wereldwijd, onder wie 5000 in Europa. De menselijke tol van het coronavirus loopt op. Dan denk je al snel dat levens- en overlijdensverzekeringen massaal zullen worden aangesproken. Maar dat is niet echt het geval. "Elk overlijden is verschrikkelijk. Maar in China overlijden jaarlijks 9 à 10 miljoen mensen. Daarvan sterven er 180.000 van de griep. De paar duizenden slachtoffers van corona zijn in vergelijking daarmee miniem", zegt Bart De Smet, de CEO van Ageas. De Belgische verzekeringsgroep heeft belangrijke activiteiten in Azië. In België zijn overlijdensverzekeringen vaak gekoppeld aan hypothecaire leningen of pensioenplannen. "Daardoor is de impact beperkt", zegt Dirk Vanderschrick, de CEO van Belfius Insurance. "Weinig 65-plussers hebben nog zo'n verzekering lopen en de pandemie maakt in die leeftijdsklasse de meeste slachtoffers. Al is elk slachtoffer, oud of jong, er een te veel." Andere verzekeringen die met schadeclaims kunnen worden geconfronteerd, zijn hospitalisatie-, zorg-, reis- en annulatieverzekeringen. Toch verwacht De Smet ook daar geen toevloed: "Iedereen met een hospitalisatieverzekering die in het ziekenhuis wordt opgenomen, is gedekt. Maar de opnamecapaciteit van de ziekenhuizen heeft grenzen. Daarom stellen ze niet-dringende opnames uit. Bij reis- en annulatieverzekeringen vallen epidemieën standaard buiten de dekking." Hetzelfde geldt voor bedrijven of winkels die hun activiteiten noodgedwongen stopzetten. "Het is onwaarschijnlijk dat gangbare verzekeringen tegen bedrijfsschade aanleiding zullen geven tot een explosie van claims", zegt Pedro Matthynssens van de makelaar Vanbreda Risk & Benefits. "We moeten nadenken over hoe we bedrijven daar in de toekomst een oplossing voor kunnen bieden zonder de financiële stabiliteit van de verzekeringssector in gevaar te brengen", zegt De Smet. "Een dodelijke epidemie is net zoals een terroristische aanslag bijna onverzekerbaar. Voor terrorisme hebben we een nationale pool gecreëerd. De schade wordt gespreid over alle verzekeraars en herverzekeraars, en de overheid springt bij. Misschien kunnen we hetzelfde doen om de schade van een pandemie te verzekeren." Moody's heeft bevestigd dat de coronacrisis maar een beperkte toename van het aantal claims zal veroorzaken. Vooral kredietverzekeringen en annulatieverzekeringen voor evenementen zullen volgens het kredietwaardigheidsbureau worden aangesproken. Zolang de sterftegraad niet spectaculair stijgt, ziet Moody's geen substantieel risico voor levensverzekeraars. Indirect is er wel een grote impact. De waardedaling van aandelen en obligaties en de volatiliteit op de financiële markten halen de kapitaalratio's van de verzekeringsmaatschappijen naar beneden. Het kapitaal dat zij moeten aanhouden, wordt berekend op basis van de rente en de spreads. Daarnaast dreigen de opbrengsten uit beleggingen zwaar tegen te vallen door de lage rente en de crash van de beurzen. "Het is een livestresstest voor de sector", beseft Vanderschrick. Vanwege de hogere kapitaalverplichtingen nemen verzekeraars doorgaans maar beperkte aandelenposities in. Dat neemt niet weg dat met de correctie van gemiddeld 40 procent op de beurzen de verliezen snel kunnen oplopen. Bij Belfius Insurance zit zo'n miljard euro aan beleggingen in aandelen. "De waarde daarvan is de voorbije weken met meer dan een kwart gedaald", geeft Dirk Vanderschrick toe. "Een groot deel van de meerwaarde die we de voorbije jaren op die portefeuille hadden opgebouwd, is weggeveegd. Maar die beweging loopt niet via onze resultatenrekening. Ze heeft wel invloed op de berekening van de solvabiliteitsratio's. Die liggen nu lager dan eind vorig jaar, maar blijven nog een heel stuk boven onze doelstelling van 160 procent." Ondanks de koersval ging Belfius Insurance niet massaal aandelen verkopen. Dat deed ook Ageas niet. "Ondanks de forse schok van de jongste weken hebben wij bijna niets aan onze investeringsportefeuille veranderd", zegt De Smet. "Als je nu aandelen in paniek verkoopt, moet je je verlies definitief nemen. Tijdelijke waardeverminderingen hebben ook een negatieve invloed op de resultaten, maar kunnen over een lange termijn weer worden gerecupereerd. Voor de obligatieportefeuille is dat anders. Zolang er geen wanbetaling optreedt of er faillissementen zijn, behouden obligaties hun waarde tot de vervaldatum." De meeste verzekeraars voeren een buy-and-holdstrategie voor de obligaties die ze in portefeuille hebben. De voorbije jaren is het aandeel bedrijfsobligaties in hun portefeuille wel fors gestegen. Bedrijfsobligaties bieden een hoger rendement dan overheidsobligaties. Maar Moody's waarschuwt dat de coronacrisis ertoe kan leiden dat bepaalde bedrijven hun schulden niet meer kunnen aflossen. Ook dat kan een invloed hebben op de solvabiliteitsratio's van de verzekeraars. De impact varieert van verzekeraar tot verzekeraar. Cruciaal is de kwaliteit van het schuldpapier. Bij Belfius Insurance is een deel van de investeringsportefeuille belegd in hypotheekleningen. Maar ook daarover maakt Vanderschrick zich weinig zorgen: "Belfius Insurance maakt deel uit van een bank-verzekeraarsgroep. In deze moeilijke tijden zal onze bank er alles aan doen om gezonde bedrijven te helpen. We doen dat ook voor mensen met een woonkrediet die met afbetalingsproblemen te maken krijgen."Vanderschrick is meer bezorgd over het stilvallen van de commerciële dynamiek als gevolg van de coronacrisis: "Het hoofd van de mensen staat er niet naar om over hun verzekeringsportefeuille te praten. Ik hoop dat dat tijdelijk is. Zo niet, dan zal dat een impact hebben op de productie van nieuwe polissen en onze groei-ambitie dit jaar." De Smet ziet iets soortgelijks gebeuren in China: "De verkoop van verzekeringen viel er na de uitbraak van de corona-epidemie terug. In de eerste twee maanden van het jaar was er een daling met 7 procent. We hopen dat in de loop van het jaar goed te maken. De coronacrisis heeft de Chinezen bewust gemaakt van het nut van een levensverzekering. Nu het gewone leven er herneemt, merken we een verhoogde interesse."