Ze heeft het toch wel een beetje onderschat, geeft Marianne Delbrouck toe. De combinatie van haar job als directeur deposito's en kredieten aan particulieren bij KBC met het voorzitterschap van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) vergt meer tijd en energie dan ze had ingeschat. Hoewel ze zich goed omringd weet, zowel bij de BVK als bij KBC.
...

Ze heeft het toch wel een beetje onderschat, geeft Marianne Delbrouck toe. De combinatie van haar job als directeur deposito's en kredieten aan particulieren bij KBC met het voorzitterschap van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) vergt meer tijd en energie dan ze had ingeschat. Hoewel ze zich goed omringd weet, zowel bij de BVK als bij KBC. DELBROUCK. "De BVK is een koepelfederatie van instellingen die krediet aan de particuliere consument geven. Wij volgen een strategisch programma dat geënt is op de doelstellingen van Febelfin, de federatie van de financiële sector in België. Daar komt veel lobbywerk bij kijken. Als voorzitter is het vooral mijn rol mensen samen te brengen om tot een gezamenlijk standpunt te komen. De BVK telt veel leden: banken, krediet- en verzekeringsmaatschappijen, uitgevers van kredietkaarten, captives, enzovoort. Sommige werken met makelaars, andere met agenten. De voorzitter moet erin slagen de belangen van de partijen te verzoenen en ze achter een gemeenschappelijk strijdplan te krijgen." DELBROUCK. "Het moeilijkste is om ook de stem van de kleinste gehoord te krijgen. Het is niet omdat iemand de grootste is dat zijn wil wet is. Als voorzitter wil ik dat iedereen zijn opinie kan uiten en door iedereen gehoord wordt. Gelukkig is de sfeer in de BVK heel collegiaal. Maar alleen zou ik het niet kunnen. Ik kan terugvallen op een fantastische ploeg. De BVK heeft een nieuwe secretaris-generaal, er zijn juristen en economen in dienst, er is de raad van bestuur. Dit is geen one-womanshow." DELBROUCK. "Er is heel veel lobbywerk gekropen in de omzetting van de Europese richtlijn in een nieuwe Belgische wet op het consumentenkrediet. En we hebben ook hard gewerkt aan de invoering van onze herwerkte gedragscode. Die moet helpen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen." DELBROUCK. "Helemaal niet. De Belgische wetgever is nog maar eens strenger opgetreden dan wat Europa voorschrijft. Wij vinden dat er toch een minimum aan harmonisering nagestreefd moet worden. Onze vrees is dat hetzelfde gebeurt met de Europese richtlijn over het hypothecair krediet. Minister Paul Magnette (PS) heeft ook al aangekondigd dat hij een gemeenschappelijk beschermingsregime voor hypothecaire en consumentenkredieten wil creëren. Terwijl er al een bescherming van de consument bestaat en je hypothecaire kredieten toch niet kunt vergelijken met consumentenkredieten. De kredietrisico's zijn van een heel andere aard." DELBROUCK. "Inderdaad. De productie van kredieten is de voorbije jaren blijven stijgen, met dank aan de lage rente en overheidssubsidies zoals de rentebonificatie. We ijveren om de rentebonus te laten verlengen voor groene kredieten en misschien uit te breiden naar autokredieten voor milieuvriendelijke wagens. België moet iets doen als het de Europese milieunormen wil halen. Maar met een overheid die vooral aan besparen denkt, zal dat niet gemakkelijk zijn." P.C."Het moeilijkste is om ook de stem van de kleinste gehoord te krijgen"