BIJ DE NATIONALE BANK.
...

BIJ DE NATIONALE BANK.Op 14 juli eerstkomend wordt Frans Junius 67 jaar en loopt bijgevolg zijn mandaat als directeur van de Nationale Bank van België (NBB) definitief af. Bronnen in en rond de NBB en de federale regering bevestigen Trends dat voor de opvolging van Junius (CVP) de kaarten het best liggen voor Marcia De Wachter. Zoals bekend stapte De Wachter in 1988 samen met huidig NBB-gouverneur Fons Verplaetse van het kabinet van toenmalig premier Wilfried Martens over naar de Nationale Bank. Op 1 november van vorig jaar werd De Wachter secretaris van de Bank. Enkele weken terug nam het tijdschrift Euromoney Marcia De Wachter op onder de 50 belangrijkste vrouwen in de financiële wereld. Een meerderheid van haar collega's binnen de Nationale Bank kijkt heel wat minder euforisch tegen De Wachter aan. Mensen die snel promotie maken zeker vrouwen worden bijna steeds het slachtoffer van jaloezie en verdachtmakingen. De opgang van Marcia De Wachter binnen de hiërarchie van de NBB verloopt echter wel bijzonder snel. Bovendien stoot de klaarblijkelijk absolute en onvoorwaardelijke steun die De Wachter van Verplaetse mag ontvangen, velen tegen de borst. Favoritisme is in dezen nog een zachte omschrijving, zo hoort men binnen de Nationale Bank.De Wachter als opvolger van Junius zet nog omwille van een heel andere reden veel kwaad bloed binnen de Bank. Jan Smets, hoofd van de studiedienst van de NBB en voorheen economisch kabinetschef van Jean-Luc Dehaene, valt nu (voorlopig) uit de boot als mogelijk directeur. Ook Smets staat bekend als een Verplaetse boy. Beiden hebben hun wortels in christelijk-syndicale grond en Verplaetse zelf zorgde ervoor dat Smets in zijn voetsporen trad op het kabinet van de eerste minister. Het is een publiek geheim dat Fons Verplaetse diverse pogingen heeft ondernomen om Frans Junius sneller te doen vertrekken. Laatstgenoemde verzette zich daartegen zolang hij geen garanties kreeg dat niet De Wachter maar wel Smets op zijn stoel zou komen te zitten. Jan Smets kan binnen de instelling op veel meer sympathie en respect rekenen dan De Wachter. Ondertussen wordt het binnen de Nationale Bank ook al uitkijken naar de opvolging van Verplaetse zelf. Als politiek gezien alles loopt zoals thans voorzien, dan blijft hij gouverneur tot februari 1999. Guy Quaden, tot voor enkele maanden de gedoodverfde opvolger van Verplaetse, ziet mede door de enorme problemen van zijn partij, de PS, zijn kansen sterk dalen. Diverse scenario's doen reeds de ronde. Eén daarvan stippelt uit dat Marcia De Wachter dan doorschuift naar de... gouverneurszetel en Jan Smets vervolgens zijn opwachting als directeur kan maken. Naar verluidt zou dit enkel kunnen als tegen februari 1999 de VLD niet in de regering zit. MARCIA DE WACHTER (NATIONALE BANK) Beste kaarten voor opvolging van directeur Frans Junius. Een opstapje naar de gouverneurszetel ?