Nieuwe SM-voorzitter
...

Nieuwe SM-voorzitterIn het kader van het jaarlijks marketingcongres werd op 30 november de nieuwe voorzitter van de Stichting Marketing gekozen. Marc Michils (43), één van de vier directeuren van reclamebureau Quattro/DMB&B, was al vice-voorzitter en volgt nu Luc Temmerman ( Belgacom) op, die na drie jaar de voorzittershamer heeft neergelegd. Het nieuwe directiecomité van de Stichting Marketing bestaat verder uit Roland Saintrond ( ASLK, vice-voorzitter), Jean-Pierre Goderis ( ICNA International), Georges Van Nevel ( DVN-De Visscher & Van Nevel, congresvoorzitter) en Thierry Cattoir ( Remarkable, verantwoordelijk voor communicatie). Michils zegt dat de Stichting Marketing een "uitkijktoren" is. "Ik vind dat je als reclameman directeur van een bureau of niet nieuwsgierig moet zijn. De Stichting houdt me scherp in de kennis van het vak en komt mijn functie ten goede. Anderzijds betekent het dat ik ook zelf wat moet investeren in het eigen vakgebied."Volgens Michils heeft de Stichting Marketing, die net een succesvol vijftiende congres achter de rug heeft, bewezen een marktleider te zijn. "De Stichting is een sterke vereniging, niet in de zin van een federatie maar als een organisatie die informeert over het eigen vakgebied. De Stichting is een vuurtoren, in haar sector de grootste van België, en is inzake marketing in ons land incontournable." De nieuwe voorzitter zegt verder dat de vereniging via haar medewerkers (vier vaste krachten en een hele reeks vrijwilligers) impulsen geeft aan het vakgebied niet door standpunten in te nemen, maar door podia te bieden.De vraag is echter ook of de Stichting Marketing zich moet opwerpen als de verdediger van het beroep. "Daar is af en toe discussie rond geweest, maar het standpunt is en blijft dat dit niet ons domein is," aldus Michils. "Het is niet de roeping van de vereniging en ook niet de reden om er lid van te worden. Het gaat ons vooral om het informeren. Wil je daarentegen goed aan belangenverdediging doen, dan heb je een andere organisatie nodig. Dan moet je dossiers aanleggen, contacten hebben. Als voorzitter zal ik ook geen verandering brengen in die houding van de vereniging."Marc Michils was al zo'n tien jaar actief binnen de Stichting Marketing ; hij leidde verschillende expertgroepen, zat in de organisatie van de Effie en van het congres en was mede-initiator van de Marketeer van het Jaar. "Ik ben altijd een middenvelder geweest die her en der binnen de Stichting voorzetten gaf. Daar zal niet veel aan veranderen," zegt hij. Nu is hij dus als het ware trainer-speler. Michils : "Dat vind ik een goede vergelijking, met dien verstande dat er vijf trainer-spelers zijn in het directiecomité. Iedere beheerder beheert en speelt, want neemt de eindverantwoordelijkheid of is tenminste actief in één van de activiteiten van de Stichting."