Al voor de vierde keer op rij brengt de Vlaamse Management Associatie ( VMA) haar jaarboek op de markt. Hiermee willen de hoofdredacteurs Cyriel Van Tilborgh en Rik Duyck een state of the union inzake management in Vlaanderen voorleggen. Het succes bleef niet achterwege. Wellicht is het dan ook geen toeval dat uitgerekend in de vier jaar dat het jaarboek verscheen, het ledenaantal van de VMA verdubbelde tot ongeveer 1600. Voor eind dit jaar ...

Al voor de vierde keer op rij brengt de Vlaamse Management Associatie ( VMA) haar jaarboek op de markt. Hiermee willen de hoofdredacteurs Cyriel Van Tilborgh en Rik Duyck een state of the union inzake management in Vlaanderen voorleggen. Het succes bleef niet achterwege. Wellicht is het dan ook geen toeval dat uitgerekend in de vier jaar dat het jaarboek verscheen, het ledenaantal van de VMA verdubbelde tot ongeveer 1600. Voor eind dit jaar verwacht voorzitter Dirk Renard meer dan 1700 leden (die de turf overigens gratis thuisbezorgd krijgen.) De formule bleef behouden. Zes peters nemen elk hun verantwoordelijkheid voor de invulling van een bepaald managementdomein. Bij hen vinden we ook Arnoud De Meyer ( Insead in Fontainebleau en de Vlerick Leuven Gent Management School). Hij stuurde niet alleen het deel over algemeen management, maar waagt zich ook aan een rist voorspellingen die een gevolg zijn van de invoering van de euro. Langer dan vijf jaar zal het volgens hem niet duren om ze te verwezenlijken. Hij voorziet onder meer een forse aangroei van het risicokapitaal. Tegelijkertijd zullen de aandeelhouders wel veeleisender worden. Gelukkig kijken ze eveneens naar de langere termijn. In de productie en distributie verwacht De Meyer een enorme rationalisatie en centralisering. Uiteraard is deze tendens al een tijdje voelbaar, maar hij komt straks in een stroomversnelling terecht. Binnen de eenheidsmarkt valt het wisselrisico immers weg, wat de markt nogmaals drastisch verruimt.Aan de verhoging van de kapitaalskost koppelt De Meyer nog een ander gevolg: "Vandaag wordt in Europa veel kapitaal gebruikt, niet om te groeien, maar om arbeid te vervangen. Sommige schattingen suggereren dat in Europa de helft van de kapitaalsinvesteringen gericht zijn op het vervangen van arbeid."In de VS daarentegen wordt kapitaal alleen gebruikt wanneer er geen medewerkers meer beschikbaar zijn. "Ik hoop dat we geleidelijk aan in Europa ook zullen beseffen dat kapitaal te duur is om het zomaar weg te gooien aan het afschaffen van arbeidsplaatsen. Duur kapitaal moet gebruikt worden om te groeien en om arbeidsplaatsen te creëren."Wie eerst de pittigste bijdrage wil smaken, moet het boek openslaan op het essay van Frans Crols, directeur van de redactie van Trends. Dit vermelden we niet gauw-gauw omdat we ertoe aangepord zijn (zo werkt dit blad niet), noch omdat we willen vleien (zo werken wij niet), maar omdat u op een geestige maar meteen ook confronterende wijze het jaarboek kunt beginnen. Cyriel Van Tilborgh & Rik Duyck (red), VMA Managementjaarboek 1999. Academici Roularta Media, 400 blz., 2995 fr. ISBN 9074632246. Alle info: 03/313.65.86.LDD