Geen enkele onderneming wordt groot via downsizing. Deze strategie helpt weliswaar om de waarde van de aandelen een tijdlang op te smukken, maar vormt geen hefboom om de werkelijke waarde van de onderneming op te krikken. Alleen groeien helpt. Dit kan via fusies en acquisities, geografische uitbreiding, een hogere verkoop van dezelfde producten of een uitbreiding met complementaire producten. Het is evenwel verbazend hoe weinig nadruk wordt gelegd op een andere wijze: groeien dankzij...

Geen enkele onderneming wordt groot via downsizing. Deze strategie helpt weliswaar om de waarde van de aandelen een tijdlang op te smukken, maar vormt geen hefboom om de werkelijke waarde van de onderneming op te krikken. Alleen groeien helpt. Dit kan via fusies en acquisities, geografische uitbreiding, een hogere verkoop van dezelfde producten of een uitbreiding met complementaire producten. Het is evenwel verbazend hoe weinig nadruk wordt gelegd op een andere wijze: groeien dankzij de vruchten van de eigen inspanningen inzake Onderzoek & Ontwikkeling (O&O). Deze afdeling kan aan de bakermat staan van zowel verbeterde versies van de bestaande producten als van heuse innovaties. Precies deze producten kunnen hét competitieve verschil maken, zeker nu we rekening moeten houden met ontzettend veeleisende en nerveuze, maar ook snelle en volatiele markten. Met die vaststelling bouwt John Buckley zijn betoog op in Going for Growth - Realizing the Value of Technology (het vermelden van de ondertitel is geen overbodige luxe om het boek te onderscheiden van een pleiade werken met gelijkaardige titels). De geringe aandacht schrijft het hoofd van de global technolog division van PA Consulting Group toe aan het eenvoudige feit dat topmanagers zich vaak geïntimideerd voelen door alles wat ook maar enigszins naar wetenschappen en technologie zweemt. Ze zijn technische angsthazen. Daarom zien ze O&O als een noodzakelijk kwaad, een kost. In die omstandigheden mag het evenmin verwonderen dat er verkeerd wordt geïnvesteerd. Door de schroom of het ontzag gaan te veel inspanningen naar fundamenteel onderzoek. Het is echter uitgesloten om dit nog in je eentje te doen. Je moet wel weten waar je aan de basisinformatie geraakt, de vinger aan de pols houden en vervolgens met dat fundament iets zinnigs aanvangen voor de onderneming. Deze aanpak impliceert dat de schotten tussen O&O en de rest van de onderneming wegvallen. De neuzen moeten in dezelfde richting. Vanuit dit perspectief wordt het devies van Buckley begrijpelijk: innovatie wordt niet zozeer gedragen door technische bollebozen, maar door het topmanagement. De directie of CEO moet de genieën immers op het juiste spoor zetten.De topconsultant verwoordt zijn boodschap in een leesbare taal, doorspekt met verwijzingen naar reële ondernemingen. Hij haalt ook enkele case studies aan, onder meer over Coca-Cola, General Motors en Reuters, maar juist deze voorbeelden klinken wat hol. Managers, ook van kleinere bedrijven, moeten toch maar zijn boodschap eens goed doornemen. John Buckley, Going for Growth. McGraw-Hill, 133 blz. ISBN 0 07 008781 4.LDD