Het verband tussen oorlog voeren en management is al vaker gelegd. De jongste tijd verschijnt alweer een opvallend brede stroom boeken die het management een agressieve toon bezorgen. Niet zelden ligt het bijna 2400 jaar oude Kunst van het oorlog voeren van de Chinese krijgsheer Sun Tzu aan de basis van de hedendaagse bespiegelingen. Zelfs op de meest prestigieuze managementconferenties worden debatten gewijd aan de inzichten van de Tzu. Vo...

Het verband tussen oorlog voeren en management is al vaker gelegd. De jongste tijd verschijnt alweer een opvallend brede stroom boeken die het management een agressieve toon bezorgen. Niet zelden ligt het bijna 2400 jaar oude Kunst van het oorlog voeren van de Chinese krijgsheer Sun Tzu aan de basis van de hedendaagse bespiegelingen. Zelfs op de meest prestigieuze managementconferenties worden debatten gewijd aan de inzichten van de Tzu. Vooral professor Wee Chow Hou uit Singapore heeft zich een stevige reputatie bijeengebabbeld als actuele tolk van de klassieke wijsheden. In zijn boek Sun Tzu - War and Management licht hij de militaire metaforen toe. Centraal in zijn betoog staat de tweedeling tussen hart en hersenen. Volgens Wee richten oosterse ondernemingen zich meer tot het hart van hun medewerkers. De sociale oriëntatie en de langetermijnperspectieven krijgen het grootste gewicht. Westerse managers spreken de rede en de logica aan. Zij gaan veeleer uit van processen en analyses dan van mensen. In het Nederlands verscheen zopas De kunst van het oorlog voeren voor managers, een boek dat het moet stellen zonder de knipogen en de inzichten van Wee. De auteur, Donald Krause, is uit ander hout gesneden. Deze consulent uit Michigan beperkte zich tot het oprakelen van een lange reeks wenken of wijsheden, waarbij het niet altijd duidelijk is waar het citaat eindigt en de interpretatie begint. Maar het grootste probleem met deze uitgave is de vaagheid en de pseudo-filosofie. "Ken je tegenstander en ken jezelf, dan zul je niet verliezen. Stel je ook op de hoogte van de marktsituatie en de betrokken afnemers en je succes zal compleet zijn." Het boek barst van zulke ongein. De vraag waarom dit thema er doorgaans in gaat als zoete koek, laten we voorlopig in het midden. Leiderschap, tactiek en strategie, de drie pijlers bij Sun Tzu, vinden we eveneens terug in De onbuigzame arm van Robert Pino. Op de flap prijst Philips-topman Cor Boonstra dit boek aan. Of hij er veel aan gehad heeft, durven we betwijfelen. Pino gebruikt de aikido-vergelijking om een concurrentiestrategie à la Sun Tzu uiteen te zetten. Wat we eruit kunnen besluiten? Managementboeken bijven verbazen, zij het lang niet altijd in positieve zin. Donald Krause, De kunst van het oorlog voeren voor managers. Academic Service, 127 blz., 690 fr. Robert Pino, De onbuigzame arm. Scriptum, 130 blz., 750 fr.LDD