Gebruik je verstand, steun op je intuïtie
...

Gebruik je verstand, steun op je intuïtieBlijkbaar bracht het spraakmakende boek Emotionele intelligentie van Daniel Goleman een stoet van publicaties over het belang van de niet-rationele eigenschappen op gang. We vermijden het etiket irrationeel, omdat het te sterk ruikt naar irraisonnabel of onverstandig. In die uitgaven wordt immers geen muur opgetrokken tussen de ratio en de emotie, maar wordt er juist de nadruk op gelegd dat beide fenomenen verstrengeld moeten worden. Eén van de duidelijkste voorbeelden vinden we in het vergaderen. Met de nodige intelligentie en logica kan je de agenda opstellen en zelfs enkele nuttige technieken voor efficiënt vergaderen eigen maken. Om het geheel in goede banen te sturen, zal je echter ook je mensenkennis, communicatievaardigheden en emoties moeten aanspreken. Wat voor het vergaderen geldt, gaat voor de hele organisatie op. Zo luidt het uitgangspunt van de Nederlandse psycholoog, managementtrainer en consulent Koos Hafkamp. In zijn volumineuze handleiding Intuïtieve managementvaardigheden overrompelt hij ons met theorieën, instrumenten, technieken en wenken om intuïtie te integreren in het (rationele) management. Gelukkig houdt hij het toegankelijk en praktisch, zodat hij op zijn beurt een stevige bijdrage levert om het tot voor kort heersende taboe op emoties en intuïtie in de bedrijfskunde, nu definitief te slopen. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste luik wordt de rol van intuïtie in het management onderzocht. "Zeker nu maatschappelijke en economische veranderingen zich in een ijltempo aandienen, is er behoefte aan intuïtieve, dat wil zeggen tijd en geld besparende managementvaardigheden," zo steekt Hafkamp van wal. "Rationele en objectieve principes die aan management ten grondslag lagen, zijn hun alleenrecht kwijtgeraakt."Daarom wordt eerst nagegaan aan wat voor type van manager de ontwikkeling van intuïtie besteed is. Vreemd genoeg blijkt daaruit dat de meest succesvolle en ervaren excellente managers intuïtie als meest waardevolle vaardigheid koesteren. Het correct aanwenden van hun intuïtie vormt de kroon op hun denken. Geregeld verduidelijkt Hafkamp zijn uiteenzetting met voorbeelden uit het reële bedrijfsleven. In het tweede deel legt de auteur geduldig uit hoe de intuïtieve vaardigheden uitgelokt, gestimuleerd en ontwikkeld kunnen worden. Daarbij slaat hij geen enkele stap over. Hij begint dus bij het leren kennen van de taal van het lichaam. Daarvoor is een juiste balans in het lichaam vereist : niet te gespannen en niet te ontspannen. Dat inzicht leidt tot het geven van ontspanningstechnieken zoals bio-energetica, hersenstimulatie en de Gestalt-methode. In het cruciale derde deel volgen de toepassingen binnen het management. Vooral vijf domeinen vallen op : beoordeling (bijvoorbeeld bij personeelsselectie), creativiteit (productontwikkeling), ontdekking (markt), voorspelling (strategie) en bezieling (leiderschap). Tot slot wordt onderzocht hoe een organisatie een intuïtiebevorderende cultuur kan creëren. Een aanbeveling waard.LDD Koos Hafkamp, Intuïtieve managementvaardigheden. Contact, 456 blz., 1580 fr.