KULTUREEL DEFICIT.
...

KULTUREEL DEFICIT.De Waalse ekonomie heeft het nieuwe jaar slecht ingezet. Sonaca, Câbleries de Dour, Arjo Wiggins, Clabecq... de industriële woestijn dijt verder uit. De bedrijven die Wallonië met gulle Europese steun uit Vlaanderen weglokt, brengen hun werkvolk mee en leveren dus geen nieuwe jobs. Van een nieuw dynamisme is alsnog geen sprake. De algemene malaise zit nog steeds diep. Dat blijkt nog maar eens uit een enquête van de Union Wallonne des Entreprises (UWE) bij 50 bedrijfsleiders aktief in Wallonië. Gepeild werd naar de aantrekkingskracht van Wallonië voor investeerders. Naast de klassieke klachten over hoge loonkosten en gebrekkige arbeidsflexibiliteit, hekelden de ondenemers vooral het slechte sociale klimaat. De eerste twee zijn Belgische problemen, het laatste meer specifiek Waals, stelt de UWE zelf in een kommentaar bij de onderzoeksresultaten. De werkgevers vinden nochtans dat het sociaal klimaat binnen hun bedrijf doorgaans goed is. Ze betreuren vooral het negatieve sociale klimaat dat de bedrijfswereld van buitenaf opgekleefd krijgt. De UWE wijt dit ten dele aan de volgens haar overdreven aandacht in de media voor probleembedrijven. De Waalse werkgeversorganizatie brengt het negatieve imago tevens in verband met de grote moeilijkheid in bepaalde door de industriële neergang getroffen gebieden om afstand te nemen van de klassenstrijd. Deelt de UWE dus de analyse van Peter Praet, hoofdekonoom van de Generale Bank, dat Wallonië vooral nood heeft aan een kulturele revolutie (zie Trends, 18 januari 1996) ? "Wallonië kampt inderdaad met een enorm kultureel probleem. Dat gaat verder dan de geest van de klassenstrijd die in bepaalde streken nog rondwaart. Er is gewoon een groot tekort aan ondernemingszin. Wallonië telt relatief weinig zelfstandigen. Weinig jongeren zijn opgegroeid in een ondernemersmilieu. Er is te veel gelatenheid, berusting", zegt Alain Lesage, direkteur van de studiedienst van de UWE. Voor de UWE is een verbetering van het sociaal imago van Wallonië, dus ook van het bedrijfsimago, een absolute prioriteit. Lesage : "We gaan met de sociale partners nagaan wat we kunnen doen. Wij hebben reeds konkrete suggesties, maar ik kan daar nu nog niets over kwijt."