"Alles is nieuw en toch niet," grapt Luc De Backer (42 j.). De nieuwe topman van Gerber Technology European Operations is van vele markten thuis. In zijn gevarieerde carrière lag de klemtoon nu eens op logistiek, dan weer op financiën of op verkoop en marketing. Door een rijke mix aan ervaringen voelt hij zich vertrouwd met de bij Gerber gebruikte technologie: hardware, software, datacommunicatie, robotica.
...

"Alles is nieuw en toch niet," grapt Luc De Backer (42 j.). De nieuwe topman van Gerber Technology European Operations is van vele markten thuis. In zijn gevarieerde carrière lag de klemtoon nu eens op logistiek, dan weer op financiën of op verkoop en marketing. Door een rijke mix aan ervaringen voelt hij zich vertrouwd met de bij Gerber gebruikte technologie: hardware, software, datacommunicatie, robotica. De Backers loopbaan is een mengeling van managementposities bij internationale groepen, het opstarten van eenmansbedrijfjes, tussendoor bijschaven van zichzelf via zelfstudie en avondcursussen en het al dan niet ingaan op telefoontjes van headhunters. Take it or leave it, klonk het bij Gerber Technology Inc. in het Amerikaanse Connecticut. In enkele weken tijd hakte Luc De Backer de knoop door en verkocht hij zijn baby, Robotics and Peripherals (RAP) in Boom aan de Gentse holding ATS, actief in industriële automatisering. Op 15 februari werd de Vlaming general manager van Gerber Technology in Brussel, het hoofdkwartier voor Europa en Noord-Afrika. De holding Gerber Scientific staat voor een omzet van 31 miljard frank wereldwijd. Daarvan neemt Gerber Technology, dat CIM-systemen ( Computer Integrated Manufacturing) voor de kledingindustrie ontwikkelt, één derde voor zijn rekening. 3,5 miljard frank en 350 werknemers vallen onder de bevoegdheid van De Backer. Stammend uit een kroostrijk gezin begon Luc De Backer in 1975 bij Digital Equipment als logistic administrator ("eigenlijk magazijnier," lacht hij). Nadat hij een graduaat boekhouden/informatica behaalde, klom hij op tot een managementfunctie bij Digital Repair Centre. In 1984 vroeg het Nederlandse computerbedrijf Thijssen hem een Belgische vestiging uit de grond te stampen. In 1992 aanvaardde hij het aanbod van Harris-Adacom om de Europese activiteiten te leiden van de op de beurs van Tel Aviv genoteerde datacomgroep. Intussen had De Backer een MBA van de VUB/Boston University op zak. Twee jaar later bracht hij de Belgische activiteiten van Harris-Adacom, in een partnership met Netbuilding (verkoper van netwerken), onder in het nieuwe bedrijf Lincare en kocht hij de onderhoudsdiensten van BIM ( Sun-werkstations) in Everberg. Na anderhalf jaar realiseerde Lincare met 30 werknemers 70 miljoen omzet in onderhoudscontracten voor Sabena, banken, ministeries, universiteiten. In 1995 zocht De Backer zijn eigen weg met RAP: totaaloplossingen voor robotapplicaties, aanvankelijk in de automobielsector. "Een gat in de markt," volgens De Backer. Klanten waren Nedcar, Walbro Automotive en Opel. Hoewel hij zich in hart en nieren entrepreneur voelt, verkiest Luc De Backer "de intellectuele uitdaging die van het leiden van een grote groep op internationale schaal uitgaat." Als intrapreneur zal hij bij Gerber de twee combineren. Naast standaard hard- en software, zal Gerber zich ook toeleggen op maatwerk. De Backer: "We kunnen met dit 'maatwerk in de confectie' doordringen in toepassingen voor allerhande plooibare materialen in de automobielsector en industriële composieten. Daar ga ik me op toeleggen."