Ik bezit kantoorruimte in het Brussels Gewest. Ik heb opgevangen dat het mogelijk is om mijn gebouw om te vormen tot woongelegenheden. Klopt dat? En welke vergunningen heb ik nodig?

De economische crisis woedt, veel kantoren staan leeg en de snel groeiende bevolking oefent druk uit op het vastgoed. In die context is de reconversie van kantoren meer dan ooit een interessante optie. Overigens is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1997 ruim 480.000 m² aan kantoren van bestemming veranderd; 60 procent daarvan werd omgevormd tot woongelegenheden.
...

De economische crisis woedt, veel kantoren staan leeg en de snel groeiende bevolking oefent druk uit op het vastgoed. In die context is de reconversie van kantoren meer dan ooit een interessante optie. Overigens is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1997 ruim 480.000 m² aan kantoren van bestemming veranderd; 60 procent daarvan werd omgevormd tot woongelegenheden. Voor deze bestemmingswijzigingen is er een eenvoudige reden: als het op stedenbouwkundige voorschriften aankomt, genieten woongelegenheden meer faciliteiten. Zo is wonen toegelaten in tal van zones van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP). Men wordt niet gehinderd door 'stedenbouwkundige lasten', noch door het 'toelaatbare kantoorsaldo'. Bovendien is de overheid deze reconversies gunstig gezind. Daar zijn vier redenen voor: de zeldzame bouwkavels die er nog zijn, blijven gespaard; door bestaande panden opnieuw te gebruiken, vermijdt men niet enkel verspilling van middelen en energie maar ook tal van transporten met materialen en afval; er staan minder ongebruikte panden leeg; door kantoor- en woonfunctie te mengen blaast men bepaalde administratieve wijken nieuw leven in. Vóór u de sprong waagt, moet u wel een paar vergunningen op zak hebben. Volledig zijn lukt hier helaas niet. Maar in de meeste gevallen is een door de gemeente afgeleverde stedenbouwkundige vergunning een must. Let wel op, want de aflevertermijnen verschillen sterk van gemeente tot gemeente. Vervolgens moet u nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt. Dat hangt af van de omvang van het project, van de eventuele nieuwe 'ingedeelde inrichtingen' en van de mogelijkheid om bestaande inrichtingen al dan niet te blijven gebruiken. Het belangrijkste aandachtspunt is evenwel dat u de eisen van het energieprestatiebesluit (EPB) moet naleven. Die zijn strikter voor woningen dan voor kantoren. De onderzoeksprocedure is verbonden aan die van de stedenbouwkundige vergunning. Tot slot moet u ook een asbestinventaris opmaken en eventueel saneringen doorvoeren. Het risico dat u wegens bodemvervuiling ingrijpende saneringswerken moet laten uitvoeren, is eerder beperkt omdat uitgravingen doorgaans niet nodig zijn. Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.JURIDISCH Thomas Hauzeur, advocaat bij CMS DeBacker