Heeft een bedrijf waar ik mijn kandidatuur indien voor een baan het recht om op het internet via zoekmachines en sociale netwerken onderzoek te verrichten naar mijn persoon?

Dit is een ingewikkelde kwestie, maar we verwijzen naar cao 38, die de verplichtingen bepaalt die een werkgever moet nakomen bij een rekrutering. De cao zegt dat de werkgever tijdens de selectieprocedure het privéleven van de werknemer moet respecteren en dat vragen over zijn privéleven alleen gerechtvaardigd zijn als ze relevant zijn voor het werk. Bovendien regelt de privacywet van 8 december 1998 de verwerking van deze gegevens: de persoon wiens gegevens verwerkt worden, m...

Dit is een ingewikkelde kwestie, maar we verwijzen naar cao 38, die de verplichtingen bepaalt die een werkgever moet nakomen bij een rekrutering. De cao zegt dat de werkgever tijdens de selectieprocedure het privéleven van de werknemer moet respecteren en dat vragen over zijn privéleven alleen gerechtvaardigd zijn als ze relevant zijn voor het werk. Bovendien regelt de privacywet van 8 december 1998 de verwerking van deze gegevens: de persoon wiens gegevens verwerkt worden, moet zijn toestemming geven. Ten slotte moeten inbreuken op het privéleven in verhouding staan tot het nagestreefde doel, en gewettigd en transparant zijn. Als de potentiële werkgever 'professionele' netwerksites zoals LinkedIn raadpleegt, handelt hij niet in strijd met cao 38 en de privacyregels, omdat het doel van deze websites juist is een overzicht te geven van de professionele vaardigheden en een professioneel netwerk te creëren. Lid worden van zo'n website impliceert de toelating om deze gegevens te raadplegen, ook in het kader van een aanwerving. Voor algemenere sociale netwerken zoals Facebook en Twitter is de kwestie meer omstreden. Wat betreft de privégedeelten waarvan de toegang beperkt is tot de 'vrienden', is het twijfelachtig dat de informatie online geplaatst werd voor professionele doeleinden en kan men zich dus afvragen of men daar een toestemming voor professioneel gebruik uit mag afleiden. Voor de informatie die online geplaatst wordt zonder toegangsbeperking mag men ervan uitgaan dat de personen die er kennis van nemen dat niet alleen doen voor privédoeleinden. Daarom lijkt het me moeilijk te verdedigen dat deze informatie niet geraadpleegd zou mogen worden in het kader van een aanwerving. Opzoekingen op Google lijken me niet méér misplaatst dan vroegere collega's of kennissen te vragen om hun mening over een kandidaat. Uiteraard moet de informatiebron aandachtig onderzocht worden. De potentiële werkgever moet de kandidaat in ieder geval op de hoogte stellen van zijn handelingen. Het zou ook niet slecht zijn om de werknemer een recht op reactie te verlenen, vanwege de soms onzekere betrouwbaarheid van de bronnen op het internet. Het zou natuurlijk jammer zijn om een kandidaat geen kans te geven op basis van zo'n opzoeking. Daarvoor voorziet de wet immers in de mogelijkheid van een proefperiode. Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.