De Opvolgingscommissie Georganiseerde Misdaad heeft in de Senaat haar eindrapport en het jaarrapport 2001 van justitie uitgebracht. Het levert een aantal frappante conclusies op, onder meer over de illegale handel in voertuigen. Die autotrafiek weet zich te camou-fleren binnen de grijze zone van de legale economische sector. Ook criminele interessesfeer wordt breder. De trafiek beperkt zich niet meer tot wagens maar richt zich ook meer op hijskranen, bulldozers en vrachtwagens. Dit gaat dus niet meer om kruimeldieven maar om goed georganiseerde criminele ondernemers.
...

De Opvolgingscommissie Georganiseerde Misdaad heeft in de Senaat haar eindrapport en het jaarrapport 2001 van justitie uitgebracht. Het levert een aantal frappante conclusies op, onder meer over de illegale handel in voertuigen. Die autotrafiek weet zich te camou-fleren binnen de grijze zone van de legale economische sector. Ook criminele interessesfeer wordt breder. De trafiek beperkt zich niet meer tot wagens maar richt zich ook meer op hijskranen, bulldozers en vrachtwagens. Dit gaat dus niet meer om kruimeldieven maar om goed georganiseerde criminele ondernemers. Er is blijkbaar een evolutie aan de gang. Isabelle De Maegt, woordvoerster van de beroepsorganisatie Febetra, vertelde Trends dat niet zozeer de diefstal van volledige vrachtwagens maar wel het vandalisme en ladingdiefstallen langs de autosnelwegen een probleem zijn. In 2001 stegen die met 25 %. "Zelf kunnen we als organisatie niet méér doen dan preventietips meegeven: parkeer niet op donkere plaatsen en spreek bij voorkeur met een collega af om cabine tegen cabine te parkeren," aldus De Maegt. "We hebben Binnenlandse Zaken en de federale politie aangesproken. Die voerden sinds eind vorig jaar hun patrouilles op en sindsdien horen we minder klachten." De Maegt zegt niet over gegevens te beschikken die staven dat er sleutelfiguren in de transportwereld worden omgekocht, zoals het commissierapport suggereert. "Ik werk nu toch al een tijdje bij Febetra, en ik heb hier nog geen godfathers zien rondlopen." De commissie boog zich ook over het fenomeen van de containerdiefstallen. De criminelen die zich daarmee inlaten, beschikken over een uitgebreid inlichtingennetwerk binnen de havens en de transportwereld, waar ze sleutelfiguren omkopen. Tegen politie-interventies ageren ze met een uitgebreid wapenarsenaal en kogelvrije vesten. Dergelijke verhalen zijn Robert Res-tiau, algemeen directeur van de koepel van Antwerpse privé-havenbedrijven Agha, onbekend. Uiteraard is hij wel vertrouwd met het fenomeen van inbraken in containers van bedrijven die gespecialiseerd zijn in het transport van sigaretten, sterke drank en muziekinstallaties. "Maar dat is op de terugweg. Vorig jaar waren er een of twee gevallen, dit jaar bij mijn weten nog geen," aldus Restiau. Agha heeft sinds 1996 een project lopen waarbij Groep 4 Securitas 's nachts en in het weekend patrouilleert en abnormale feiten aan de federale politie signaleert. Res-tiau: "Sindsdien is de criminaliteit daar met 20 % gedaald." Een andere interessante conclusie van de Senaatscommissie is het feit dat corruptie in België niet op een gestructureerde manier wordt opgespoord. "Rapporten van interne controlediensten en de Inspectie van Financiën die onregelmatigheden aan het licht brengen, bereiken daardoor de onderzoeksdiensten niet meer," zegt de Brusselse advocaat-generaal Philippe Ullman. "Tegenwoordig neemt het parket alleen indirect kennis van corruptiedossiers naar aanleiding van bijvoorbeeld een groot financieel onderzoek." Volgens Ullman, destijds door het College van de Procureurs-Generaal aangesteld als bijstandsmagistraat in de financieel-economische criminaliteit, verlieten veel speurders gedemotiveerd de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie ( CDBC). In tegenstelling tot het vroegere Hoog Comité van Toezicht mag het CDBC 'geen preventieve controles meer uitoefenen'. Ullman: "De politici wilden de onrust bij de publieke opinie vermijden. Kleine delicten leiden tot onderzoeken met veel mediabelangstelling, waarbij mensen met de vinger worden nagewezen. Dat geeft de indruk van een heksenjacht. Het CDBC werkt alleen op vordering van het parket of de onderzoeksrechter. De dienst kan niet op eigen initiatief optreden. De controle is verdwenen omdat er geen aanvoer van dossiers meer is. Dat is een ernstig probleem." S.J. /L.H.De tijd van kruimeldieven is voorbij. De trafiek beperkt zich niet meer tot auto's, maar richt zich steeds meer op hijskranen, bulldozers en vrachtwagens.