Grote multinationals beïnvloeden hoe we denken, wat we eten, wie we ontm...

Grote multinationals beïnvloeden hoe we denken, wat we eten, wie we ontmoeten, hoe we onze tijd besteden en zelfs op wie we stemmen. Naarmate ze groeien, groeit ook hun invloed en macht over mensen en overheden. De journalisten Hannu Sokala en Juha-Pekka Raeste beschrijven de vijftig bedrijven die een groot deel van de internationale marktkrachten bepalen.