H MC, wat staat voor Hulpmiddelencentrale, ontwerpt en commercialiseert alle mogelijke hulpmiddelen voor personen met een handicap. De gedelegeerd bestuurder is Luc Hostyn, van opleiding een ergotherapeut. Hij wil de mensen een zo groot mogelijke zelfstandigheid bieden.
...

H MC, wat staat voor Hulpmiddelencentrale, ontwerpt en commercialiseert alle mogelijke hulpmiddelen voor personen met een handicap. De gedelegeerd bestuurder is Luc Hostyn, van opleiding een ergotherapeut. Hij wil de mensen een zo groot mogelijke zelfstandigheid bieden. Het bakstenen kantoortje in de industriezone langs de E17 in Deinze verschaft werk aan een twintigtal medewerkers. Hostyn, een no-nonsensefiguur, troont ons mee naar de werkplaats achteraan. Tientallen rolstoelen, waarvan ruim de helft staat te wachten op aanpassingen, vullen de ruimte. "HMC heeft zich toegespitst op mechanisch en elektronisch maatwerk," legt hij uit. "Soms doen we enkele eenvoudige aanpassingen, maar we kunnen ook de meest geavanceerde besturingssystemen aanbrengen aan rolstoelen en hun omgeving."Wat later laat ingenieur Hans Fraeyman ons zien wat HMC verstaat onder 'geavanceerd'. Vanuit zijn rolstoel kan een gehandicapte persoon telefoneren, zijn (spraak)computer gebruiken, de lichten dimmen en elektrische huishoudtoestellen bedienen. "Alles wat binnen het bereik van de hedendaagse domoticatoepassingen ligt, kunnen we integreren in ons besturingssysteem," verklaart Fraeyman. Dat systeem werd - met enig gevoel voor humor - Easy Rider gedoopt en wordt bijna wereldwijd verkocht. "In België en Luxemburg leveren we rechtstreeks aan de eindgebruiker, voor de rest van de wereld werken we samen met dealers of rolstoelfabrikanten," aldus Luc Hostyn. Het systeem kwam er op vraag van iemand die zich niet wou neerleggen bij de bestaande ontoereikende methodes om zijn dagelijkse leven vanuit de rolstoel te orchestreren. "Het gebeurde vroeger vaak dat we een besturingssysteem ontwikkelden dat, tegen de tijd dat we klaar waren, alweer achterhaald was omdat de toestand van de klant weer iets achteruit was gegaan," vertelt Fraeyman. "Mensen met een spierziekte bijvoorbeeld kunnen soms met de grootste moeite nog een joystick bedienen."Maar ook daar vond HMC een oplossing voor: een vingerjoystick,. De toverdoos, zoals ze ook wordt genoemd, wordt bediend door een vinger in de opening van de doos te bewegen. Een op het eerste gezicht minder verbluffend maar technisch noodzakelijk stabiliteitssysteem voor rolstoelen behoort ook tot de verwezenlijkingen van de ingenieurs van HMC. "Wij vertrekken altijd uit de leefwereld van de gehandicapte persoon. Hij is onze eerste deskundige," legt Luc Hos- tyn uit. "Natuurlijk is niet alles mogelijk en botsen we tegen de grenzen van de techniek," treedt Hans Fraeyman hem bij. De inkomsten die HMC genereert, worden gretig aangewend voor verdere ontwikkelingen. Al heerst er enige schroom om het woord verkopen in de mond te nemen. "Wij hebben geen verkopers," zegt Hostyn. "Niettemin zullen we in de toekomst iets commerciëler moeten gaan denken, willen we blijven innoveren. De noodzakelijke reglementeringen en keuringen op de ontwikkelde systemen worden almaar duurder." HMC ontstond uit de VZW Didaktische Centrale voor Motorische Gestoorden. "Die werd in 1961 binnen het Medisch Pedagogisch Instituut Ten Dries opgericht om hulpmiddelen te vervaardigen voor de kinderen," vertelt Hos-tyn. Hij werkte daar als ergotherapeut en nam in 1987 de leiding van de VZW op zich. De commerciële activiteiten werden in 1997 ondergebracht bij de NV HMC, waarvan de VZW hoofdaandeelhouder is. Lieven Desmet