De Mechelaar Ludo Pyis (47) duikt al meer dan tien jaar in ondernemerskringen op, maar zijn activiteiten zijn gehuld in een waas van geheimzinnigheid. Zo ook zijn huidige bedrijf Areopa. Pyis waardeert zijn consultancybedrijf op 210 miljoen euro, maar een reële basis voor dat cijfer is in de jaarrekeningen niet terug te vinden. Areopa BVBA heeft immers een omzet van 0,37 miljoen euro. Pyis heeft daar zelf een op het eerste gezicht logisch antwoord op: "Areopa is een virtueel bedrijf: we werken met zelfstandige consultants en hebben geen vaste kosten."
...

De Mechelaar Ludo Pyis (47) duikt al meer dan tien jaar in ondernemerskringen op, maar zijn activiteiten zijn gehuld in een waas van geheimzinnigheid. Zo ook zijn huidige bedrijf Areopa. Pyis waardeert zijn consultancybedrijf op 210 miljoen euro, maar een reële basis voor dat cijfer is in de jaarrekeningen niet terug te vinden. Areopa BVBA heeft immers een omzet van 0,37 miljoen euro. Pyis heeft daar zelf een op het eerste gezicht logisch antwoord op: "Areopa is een virtueel bedrijf: we werken met zelfstandige consultants en hebben geen vaste kosten." Het bedrijf werkt wereldwijd (maar vooral in Europa en Zuidoost-Azië) met 250 consultants en is onder meer gespecialiseerd in veranderingsmanagement en strategische denkoefeningen. In mensentaal: op basis van het menselijk kapitaal waarover een onderneming beschikt, geven de consultants advies over het runnen van de organisatie.De Areopa-consultants werken op zelfstandige basis en exclusief voor Areopa. Ze adviseren bestaande klanten en prospecteren naar nieuwe, en betalen bij indiensttreding een waarborg van 12.500 euro. Dat is een voorschot, ook op de investeringskosten voor een opleiding van negen maanden. Wie de omzet behaalt, krijgt het geld terug. Na facturatie en uitbetaling door de klanten wordt 25% tot 35% door Areopa behouden. Eigenlijk gaan die naar het Areopa Knowledge Center, een offshorefirma in Gibraltar. De consultants zijn daar volgens hun contract aandeelhouder, maar ze hebben nog nooit een aandeel gezien en kunnen dat aandeel dus ook niet te gelde maken. Echt bruikbaar is dat dus niet. Het financiële aspect is trouwens al vaker een heikel punt geweest bij Areopa. Halverwege de jaren negentig zorgde het niet-nakomen van de financiële verplichtingen voor hommeles met een aantal consulenten. 200 miljoen euro ophalenDie problemen uit het verleden beletten Pyis niet om zeer ambitieus te blijven. Een nieuw businessplan voor de komende vier jaar voorspelt een groei tussen 100% en 238% en een return on investment die rond de vijf tot vijftien keer de investering draait. Het doel is op termijn met maar liefst 3400 consultants te kunnen werken. Om dat te realiseren, haalt Pyis zijn nieuwste paradepaardje boven. Met Areopa heeft hij een systeem ontwikkeld om het intellectueel kapitaal dat in een bedrijf aanwezig is te berekenen. Pyis: "Hoe meet je intellectueel kapitaal? Dat is de toegevoegde waarde min de kosten. De mensen binnen het bedrijf behoren tot de activa en op die manier kom je tot bepaalde waarderingen. Werknemers hebben netwerken, ervaring, vaardigheden en wat we in het jargon headhuntability noemen. Zo kom je tot een referentiewaarde. Human-resourcesmanagers zijn vragende partij om tot een goed berekeningssysteem van intellectueel kapitaal te komen, omdat dat een essentieel onderdeel van de bedrijfswerking is. Met die berekening zijn we op zoek naar een benchmark die er nog niet is, maar wel komen moet." Met dat concept in zijn achterzak wil Pyis met Areopa nu naar de beurs. "Er wordt al langer dan vandaag met dat idee gespeeld," zegt hij. "In 1998 werd ik al aangesproken, maar toen was de tijd nog niet rijp." En nu de financiële markten aan het bloeden zijn? "Zoveel mogelijk geld ophalen is niet ons eerste doel," zegt Pyis. "De beursgang moet een springplank zijn om onze ideeën over intellectueel kapitaal te verspreiden. Ook het tijdstip is niet zo belangrijk. Eerst spraken we van Easdaq, maar het wordt de Londense beurs." De beursgang was inderdaad voor eind dit jaar gepland, maar de timing werd bijgesteld toen bleek dat 202 miljoen euro ophalen niet zou lukken. Pyis hoopt in elk geval nog altijd genoeg investeerders te kunnen overtuigen, onder meer door te zwaaien met zijn klantenportefeuille.Wie zijn de klanten?Het probleem is dat ook hier onduidelijkheid over bestaat. In het businessplan staat bijvoorbeeld dat grote bedrijven tot de klanten behoren. Het gaat om ronkende namen zoals Volvo, Telenet, Virgin, HP Consulting, Henkel, IBM en Oracle. De elektronische nieuwsbrief HRM News deed navraag en daaruit bleek dat van enige zakelijke relatie tussen Areopa en deze bedrijven geen sprake is. Idem voor een organisatie zoals de Wereldbank. Areopa zou daar diensten aan verlenen, maar bij het bureau van de Wereldbank in Brussel was men duidelijk: geen contacten met Areopa, de naam was hun onbekend. Pyis blijft echter volhouden dat hij wel contacten heeft met tal van internationaal gerenommeerde bedrijven. Hij richt zijn pijlen op Marc Ernst van HRM News, "die nog niet eens de moeite heeft genomen om met mij te komen praten." Ernst blijft echter bij zijn standpunt dat Pyis een gepatenteerd leugenaar is. Hij verwijst bijvoorbeeld naar publicaties waarin de Areopa-topman zichzelf voorstelt als een MBA'er van Harvard, terwijl de universiteit geen weet heeft van een alumnus met de naam Pyis. Zoals we al zeiden: Areopa en zijn manager baden in een sfeer van geheimzinnigheid. Pyis heeft trouwens zijn verleden niet mee, want de man heeft al een resem faillissementen achter de rug. De voorbije tien jaar gingen verschillende van zijn bedrijfjes over de kop: Atlas Pharma, Edelweiss, VOID Consult, Atlas Systems, Maverick Excellence Group, Atlas Organisational Development, TPG Benelux, Creative Business Systems. Verschillende vennootschappen maken deel uit van het eerste geesteskind van Pyis: Atlas Consult. Het bedrijf werd bijna terzelfder tijd als Areopa opgericht. In 1989 stopte Pyis, een organisatiepsycholoog, als kwaliteitsmanager bij Hewlett-Packard en zette hij Atlas Organisational Development Consult op, kortweg Atlas OD Consult of Atlas Consult. Op 1 mei van datzelfde jaar ging Areopa van start. Atlas Consult leek aanvankelijk een successtory, met vijftig medewerkers na twee jaar. Het ontwikkelde consultancyactiviteiten over heel Europa en startte met een Amerikaanse dochter. Door branchevervreemding evolueerde het bedrijf echter weg van kwaliteitszorg. Het bedrijf stapte in het vastgoed en ging opleidingspakketten verkopen. Juridische problemen betekenden de doodsteek. Eind 1990 was er een schuld van 843.000 euro bij Atlas Consult. Pyis wist nog een financiële injectie van de zelfstandigenvereniging NCMV (nu Unizo) te versieren, maar in 1992 was het met Atlas Consult definitief afgelopen. Bovendien kwam Pyis ook in opspraak door dubieuze activiteiten met vzw's. Hij richt vzw's op voor zakelijke activiteiten en laat ze later weer geheimzinnig verdwijnen. Zo'n voorbeeld was de vzw De Stap, die prepensioneringstrainingen verzorgde en gebruikt werd om het Mechelse vastgoedproject Hof van Villers te lanceren. Het Hof van Villers kwam later in zware financiële problemen terecht. En met zijn vzw Levensschool werd Pyis zelfs veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Met steun van Nico WillaertOndanks het feit dat Pyis het ene faillissement na het andere moest verteren, kwam hij uiteindelijk steeds weer bovendrijven. Het geheim? Zijn levensgezellin Anne-Marie Masschelein. "Pyis is insolvabel. De bezittingen staan op naam van zijn vriendin," zegt een insider. Masschelein is bestuurder van het Business Excellence Center ( BEC). Het secretariaat van BEC is gevestigd op hetzelfde Mechelse adres als dat van Areopa. Volgens het handelsinformatiebedrijf Graydon is BEC echter in het Waalse Ferrières gevestigd, op het adres waar een luxueuze villa staat. Niettemin is de financiële positie van BEC niet rooskleurig: de eigen middelen zijn uitgeput. De firma heeft bovendien al meer dan twee jaar geen jaarrekening gepubliceerd. De recentste cijfers dateren van december 1998 en vermelden een omzet van 672.000 euro, een negatief eigen vermogen van 15.220 euro en een verlies van meer dan 7700 euro. Een andere spilfiguur in Pyis' omgeving is sinds kort Nico Willaert (ex- Lernout & Hauspie). Alhoewel er officieel geen hiërarchie bestaat bij Areopa, vormen zij beiden het tweespan aan de top van het bedrijf. Willaert is naar eigen zeggen adviseur bij Areopa en heeft de organisatie grondig doorgelicht. Willaert: "Persoonlijk kom ik goed overeen met Ludo. Ik heb het volste vertrouwen in het Areopa-project. Ik zie heel wat voordelen, zoals het feit dat de afstand tussen top en basis hier zeer klein is. Ik weet wat er kan mislopen." Alain Mouton [{ssquf}], alain.mouton@trends.beSinds kort is Nico Willaert (ex-Lernout & Hauspie) een spilfiguur in de omgeving van Pyis.Pyis richt vzw's op voor zakelijke activiteiten en laat ze later weer geheimzinnig verdwijnen.