Meer dan 360.000 nieuwe jobs wil het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) tegen 2010 creëren. Daartoe heeft het een plan uitgetekend met de naam 'Strategie 2010'. Een industrieel beleid, het wegwerken van de loonhandicap, meer flexibiliteit en een meer performante overheid zijn enkele van de basisingrediënten van het VBO-plan (zie blz. 116).
...

Meer dan 360.000 nieuwe jobs wil het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) tegen 2010 creëren. Daartoe heeft het een plan uitgetekend met de naam 'Strategie 2010'. Een industrieel beleid, het wegwerken van de loonhandicap, meer flexibiliteit en een meer performante overheid zijn enkele van de basisingrediënten van het VBO-plan (zie blz. 116). Het ABVV had geen dag nodig om zijn reactie de wereld in te sturen. Het plan werd "onaanvaardbaar en bedroevend" genoemd. Trends vroeg aan Luc Cortebeeck, voorzitter van het ACV, hoe zijn organisatie tegen het VBO-plan aankijkt. LUC CORTEBEECK (ACV). "Na de agressieve aanpak tijdens de zomer vond ik dat het VBO nu opeens tien tonen lager zong. In 'Strategie 2010' zit een positieve benadering. Het plan biedt een objectief voor werkgelegenheid, het spreekt over vertrouwen in de toekomst en er wordt een hand uitgestoken naar het overleg. Er zijn een aantal punten waarover we kunnen praten en natuurlijk een aantal andere waarover dat niet mogelijk is. We zitten weer in normale sferen." CORTEBEECK. "De redenering in verband met industrieel beleid bijvoorbeeld. We zouden bepaalde punten, zoals de noodzaak van innovatie, wel nog sterker willen beklemtonen. Het bevorderen van innovatie kan een onderdeel vormen van een interprofessioneel akkoord. In de periode van Gaston Geens ( nvdr - Vlaams minister-president in de jaren tachtig) lag er ook veel nadruk op nieuwe technologieën. Toen hebben veel ondernemingen aan procesvernieuwing gedaan en daarna ook aan productvernieuwing. Bedrijven moeten hierin investeren." CORTEBEECK. "Het discours over de loonkosten en arbeidsvoorwaarden is wel erg scherp. Daar sluit ik me aan bij het ABVV. Natuurlijk zijn onze loonkosten niet laag. Maar daar staat heel wat tegenover: een hoge productiviteit, lange werktijden op jaarbasis en een grote loyaliteit van de werknemers. "Er is een felle discussie over de loonhandicap. Maar ik zie die niet aangetoond in de tabellen van het VBO. Dat is al jarenlang een welles-nietesdiscussie. In 1996 hebben we gezegd dat we dat achter ons zouden laten en dat we ons zouden toespitsen op de toekomstige evolutie. We zijn gematigd geweest en we willen zo'n voorzichtig beleid voortzetten. We willen op interprofessioneel vlak een indicatieve norm en de sectoren kunnen zich dan aanpassen aan hun specifieke situatie. We zullen ons verstand gebruiken, maar we willen ons niet afstemmen op Slowakije en morgen op Roemenië en overmorgen op China."CORTEBEECK. "Ik denk niet dat 'Strategie 2010' tot zoiets kan leiden. We moeten ons plan tegenover dat van het VBO zetten en samen naar compromissen zoeken. Op het vlak van energie en redelijk geprijsd kapitaal staan we dicht bij elkaar, maar over lonen en arbeidsvoorwaarden zullen we over elk punt moeten overleggen. Het is niet alleen de werkgever die flexibiliteit moet vragen aan de werknemer, het is ook de werknemer die flexibiliteit moet krijgen van de werkgever." CORTEBEECK. "De lastenverlagingen die we hebben gekend, zijn uitgewerkt. Daarom moeten we naar een andere financiering. "Maar we moeten een prioriteitenlijst opstellen. Vanaf begin november moeten we onderhandelen over het interprofessioneel akkoord. Intussen kan de discussie over de eindeloopbaan opstarten. De hervorming van de sociale zekerheid is een derde luik. Met enige wijsheid kan de begroting 2005 het probleem van de sociale zekerheid voor volgend jaar oplossen en dan hebben we wat meer tijd. Maar wij zijn vragende partij voor een grondige discussie."Guido Muelenaer"We willen ons niet afstemmen op Slowakije en morgen op Roemenië en overmorgen op China."