De regering-Di Rupo zoekt remedies om de concurrentiekracht van onze economie te herstellen. De voorbije weken zijn daarvoor voorstellen gelanceerd, zoals het structurele relanceplan waartoe minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) opriep en de uitgestelde indexaanpassing waar staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) voor pleitte. Een voorstel dat de sp.a zeer snel in de vuilnisbak kieperde.
...

De regering-Di Rupo zoekt remedies om de concurrentiekracht van onze economie te herstellen. De voorbije weken zijn daarvoor voorstellen gelanceerd, zoals het structurele relanceplan waartoe minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) opriep en de uitgestelde indexaanpassing waar staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) voor pleitte. Een voorstel dat de sp.a zeer snel in de vuilnisbak kieperde. "Op zich zijn de gelanceerde voorstellen positief", zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. "Dat wijst hopelijk op het toenemende besef dat groei moet gestimuleerd worden. Maar het lanceren van losse flodders vanuit de politiek mag nu wel stoppen. Het is hoog tijd voor overleg en realisaties. Voor de zomer zijn vertrouwenwekkende maatregelen nodig. Er is nood aan een evenwicht tussen reële koopkracht en concurrentiekracht. Voor bedrijven betaalbare jobs handhaven en uitbreiden is voor ons de beste manier om koopkracht te handhaven. KAREL VAN EETVELT. "De loonkostenhandicap geleidelijk wegwerken via de index is een goede denkpiste. Eigenlijk moet in globo de belastingdruk naar beneden en moeten vooral de hoge loonkosten dalen. Een van de manieren is een aanpassing van het indexmechanisme om verdere ontsporingen in de toekomst te voorkomen." VAN EETVELT. "Unizo is niet tegen uitbreiding van het ouderschapsverlof, maar wel tegen het én-én-principe: we vinden het ongehoord dat minister van Werk Monica De Coninck het advies van de Nationale Arbeidsraad om in ruil voor de uitbreiding van het ouderschapsverlof het tijdskrediet proportioneel in te korten, naast zich neerlegt. De Europese richtlijn vertrekt van het idee dat de bestaande systemen van de lidstaten in rekening moeten worden gebracht bij de invoering van de vierde maand ouderschapsverlof. Daarom vinden we dat er dringend overleg moet zijn over de verstrenging van tijdskrediet." VAN EETVELT. "Het akkoord daarover is aangepast en bijgestuurd. Het eerdere voorstel, dat zelfstandigen op basis van een vermoeden en slecht gekozen criteria herkwalificeerde tot werknemers, kon absoluut niet. De gelijkwaardigheid tussen de twee statuten, werknemers en zelfstandigen, mag onder geen beding ondermijnd worden. De goede en rechtvaardige aanpak zit volgens Unizo in een gelijkwaardige behandeling en de volledige uitvoering van de wet van 2006 op de arbeidsrelaties. Die bevat vier cruciale toetsstenen: de wil van de partijen, de vrijheid van arbeid, de vrijheid van arbeidstijd en de hiërarchische controle."