"We kampen ook met een hogere inflatie. En dat verontrust mij", klinkt de analyse van Fa Quix, de gedelegeerd bestuurder van de beroepsfederatie Fedustria, die de textiel- hout- en meubelindustrie overkoepelt. "Door de automatische loonindexering wordt de competitiviteit van onze bedrijven voort aangetast." En dat kunnen de textielbedrijven vandaag missen als kiespijn.
...

"We kampen ook met een hogere inflatie. En dat verontrust mij", klinkt de analyse van Fa Quix, de gedelegeerd bestuurder van de beroepsfederatie Fedustria, die de textiel- hout- en meubelindustrie overkoepelt. "Door de automatische loonindexering wordt de competitiviteit van onze bedrijven voort aangetast." En dat kunnen de textielbedrijven vandaag missen als kiespijn. Het productievolume is met gemiddeld 8 % afgenomen over het eerste kwartaal, in sommige subsectoren zelfs met ruim 10 %. "Dat is een van de grootste productiedalingen van de voorbije jaren." Al lijkt het dieptepunt bereikt in de maand maart. "Sindsdien is er geen verdere daling meer. Al zitten de volumes nog altijd zo'n 5 % te laag. "Vooral het interieurtextiel heeft het moeilijk." Vlaggenschepen als Beaulieu International Group (BIG), Domo, Associated Weavers, Lano of Balta, ondergaan het cyclische karakter al jaren. Verscheidene van deze bedrijven kampen met een grote tijdelijke werkloosheid, stelt ook Luc Delesie van ACV Textura vast. "Die is in vergelijking met vorige jaren in belangrijke mate toegenomen." De oorzaak is te herleiden tot de dodelijke cocktail van stijgende grondstof- en energieprijzen. En die kan niet meteen doorgerekend worden. Ook de meeste textielgrondstoffen kenden in 2007 een prijsstijging. Bovendien is de dollarkoers sinds de zomer van 2007 in vrije val. Het niveau van 1,40 euro per dollar is ruimschoots overschreden. Vanaf dat niveau is het praktisch onmogelijk om te concurreren in de dollarzone. Het Britse pond daalde in het eerste kwartaal nog in waarde, na een waardevermindering van zo'n 10 % in 2007. Dat stelt nog grotere problemen. Het Verenigd Koninkrijk is met voorsprong de belangrijkste afzetmarkt voor het Belgische textiel, zeker voor het interieurtextiel: tapijten, meubelstoffen, gordijnen, wandtextiel. Voorts is het opvallend in deze crisis dat hij zich niet beperkt tot een subsector, maar vrij globaal is te noemen. Zelfs Sioen Industries, een topspeler in een groeisegment als het technisch textiel, zag zijn omzet stabiliseren. "Textiel is bij uitstek een industrie die als toeleverancier voor andere industriële sectoren fungeert. En we merken in die andere sectoren ook een groeivertraging. Dit is dus een logisch gevolg ervan." Intussen gaat de sanering in de Belgische textielindustrie voort. Nadat BIG Floorcoverings enkele weken geleden bekendmaakte dat het zijn afdeling geweven karpetten sloot, kwam ook Associated Weavers met het bericht dat het van plan is om de activiteiten van de afwerkingslijn bij Prado Tuft in Kuurne stop te zetten. Deze sluitingen zijn goed voor een verlies van 100 en 45 banen. Eind 2006 telde de Belgische textielsector naar schatting 33.300 werknemers in zo'n 1000 bedrijven. In 2007 daalde de werkgelegenheid met 3 %, wat neerkomt op een verlies van zowat 1000 jobs. Niemand die durft voorspellen wanneer ook hier het dieptepunt is bereikt.