Ze zijn zo braaf, mijnheer.
...

Ze zijn zo braaf, mijnheer.Wat denken bankexperts bij Merrill Lynch, Deutsche Morgan Grenfell, Salomon Brothers, HSBC James Capel, Morgan Stanley in the City over onze bankiers ? Een bloemlezing. KREDIETBANK. " Kredietbank riskeert de Bank van Roeselare van Europa te worden. Waarom stapt KB niet met een middelgrote bank uit een Europees land samen in bijvoorbeeld investment banking ? De Vlaamse bank kan met haar sterke beursnotering van 12.500 frank geld ophalen bij het publiek voor een overname in Frankrijk of een alliantie met een Nederlandse bank. Jullie zijn zo braaf." GROTE BELGISCHE BANK. "België heeft geen ABN Amro in de nieuwe Euromarkt. Na een fusie van BBL en Generale Bank blijft de Grote Belgische Bank een kleine speler. De fusie komt vijf jaar té laat. De GBB is more of the same, én, als je kijkt naar de oudere fusie van Bank Lambert en Bank van Brussel, "driemaal" hetzelfde. Wat kunnen Generale Bank en BBL samen, wat ze ook al niet alleen kunnen ? Een succesvolle GBB betekent kosten besparen, en dat beduidt het kantorennet en de tewerkstelling afbouwen. De Belgische banken hebben jarenlang de sociale vrede afgekocht, dat kan niet blijven duren. Middelmanagers hebben bij jullie banken 30 à 40 dagen vakantie." GEMEENTEKREDIET. "Is lenen aan lokale overheden een aparte niche en zal die specialiteit gehandhaafd kunnen blijven ? Het is gemakkelijker voor de klassieke banken om binnen te stappen bij de gemeenten, dan het is voor Dexia ( Gemeentekrediet) om te groeien bij de bedrijven en de particulieren." DIRECT BANK. " Norwich Union maakt reclame in België voor de directe verkoop van hypotheken. Midland Bank heeft in Groot-Brittannië 750.000 klanten met zijn First Direct Bank. Ik zie kansen voor een KB Direct die opent in Dublin, zeker nu er discussies zijn over de 32-urenweek in België. De back office is goedkoop in Dublin, de lonen zijn minder plat gefiscaliseerd dan in België, de communicatiekosten laag, de werktijden soepel. Met Vlaamse expatriates aan de Liffey kan KB Direct in België brandpolissen, autoverzekeringen en verbruikskredieten verkopen." MAYSTADT. "Als minister van Financiën Maystadt de voorbije vijf jaar niet zo'n groot beslag had gelegd op de winst van de Belgische banken, hadden zij meer geld behouden voor overnames. Ik schat de extra-som van Maystadt op 40 miljard frank. Het beheersen van deze vraatzucht had kunnen renderen. Zie hoe de tewerkstelling steeg bij ABN Amro en ING. Met het uitmergelen van je banken, lukt dat niet, wat een typische Belgische kortetermijnpolitiek is." SUPERMARKTBANKEN. "Waar blijven de Belgische supermarktbanken ? Sainsbury Bank is gestart met Bank of Scotland, Tesco met Royal Bank of Scotland, Safeway met Abbey National. In de VS bestaat die trend al jaren. Naar de supermarkt ga je minstens éénmaal per week, naar de bank gewoonlijk veel minder, breng de twee samen en bingo." BELEGGINGSADVIES. "Waarom mikken de Belgische bankiers niet meer op beleggingsadvies ? De vraag groeit overhands. De Belgische banken hebben de mensen, maar niet de structuur om dergelijke nieuwe service te professionaliseren. Kijk naar NatWest en zijn vermogensbeheerder Coutts & Co. Kredietbank zou naar iets dergelijks kunnen evolueren met zijn Bank van Roeselare. Breng de assetmanagement bank apart naar de beurs. Als de Belgen niet meer verrichten op hun eigen markt, laten ze de weg vrij voor buitenlanders. In vermogensadvies zit de sterkste groei in een land waar de pensioenen problematisch worden." KOOP BRITS. "Als KB of BBL een Britse bank kopen en hun informatica erop zouden loslaten, maken ze gehakt van de Highstreet-banks. Door de hoge loonkosten, een situatie zoals in Finland, is de Belgische banktechnologie zeer geavanceerd, maar door de kleinschaligheid van de thuismarkt kan ze onvoldoende te gelde worden gemaakt. De Britten staan één generatie achter met hun bankinformatica, ik ben vijf minuten zoet bij mijn Barclays voor een verrichting die in België 30 seconden vraagt. The City is gesofistikeerd, de retailbanking kan veel beter." MERKNAAM. "Overnames met hun controlepremie van 20 à 30 % zijn peperduur, fusies zijn gemakkelijker. Van nul starten is bijna uitgesloten, voor banken zijn, ondanks de Eenheidsmarkt en nieuwe wetten, de barriers to entry zeer hoog. Een merknaam opbouwen is sowieso gecompliceerd, denk aan Crédit Lyonnais en Citibank in België." DEPOSITO'S. "Geleidelijk zal ook de depositowerving europeaniseren. Als ik een Spaanse bank zou zijn, dan ging ik geld verzamelen in België, ik kan ietsje meer opbrengst geven door mijn lagere kosten."