"Gezocht: 500.000 Vlamingen met lef en geld". Impliciet is dat de boodschap waarmee de Vlaamse overheid uw en mijn euro's wil inzetten om starters en groeiers van de nodige zuurstof te voorzien (zie Focus, blz. 63). Ze heeft daarvoor een genereus pakket (converteerbare) leningen, een jaarlijkse fiscale prikkel van zo'n 30 à 50 miljoen euro én - als probaat middel tegen onze risicofobie - een overheidswaarborg in petto. Hiermee hoopt ze de appetijt van zowel professionelen als particulieren te doen aanzwellen om een instap in jonge bedrijven te wagen.
...

"Gezocht: 500.000 Vlamingen met lef en geld". Impliciet is dat de boodschap waarmee de Vlaamse overheid uw en mijn euro's wil inzetten om starters en groeiers van de nodige zuurstof te voorzien (zie Focus, blz. 63). Ze heeft daarvoor een genereus pakket (converteerbare) leningen, een jaarlijkse fiscale prikkel van zo'n 30 à 50 miljoen euro én - als probaat middel tegen onze risicofobie - een overheidswaarborg in petto. Hiermee hoopt ze de appetijt van zowel professionelen als particulieren te doen aanzwellen om een instap in jonge bedrijven te wagen. Het plan van minister-president Patrick Dewael ( VLD) en zijn minister van Economie, Jaak Gabriëls, heeft verdacht veel van een free lunch: gratis, risicoloos én een fiscale lekkernij. Maar kom, laten we niet op alle slakken zout strooien. Dit is een lovenswaardig initiatief. Volgt u echter even mee. Net op hetzelfde moment dat de Vlaamse overheid geld opzijzet om u en mij actief te laten participeren in ondernemerschap, werkgelegenheid en welvaartscreatie, financiert diezelfde overheid - maar dan op federaal niveau - een televisie- en radiocampagne die bedrijven afschildert als uitbuiters, afpersers en ziekelijke kapitalisten. "Het Zuiden wordt uitgeperst als een citroen. Een gevolg van de logica van de maximale winst," zo luidt de boodschap op de website van 11.11.11. Volgens deze ngo dragen ondernemers, en in het bijzonder de multinationals, de schuld voor de grote kloof tussen arm en rijk. "Het is goed is dat de armoedekloof tussen Noord en Zuid aan de kaak wordt gesteld. Maar het is slecht dat dit gebeurt met een simplistische boodschap die zich bedient van populistische retoriek," zegt VEV-voorzitter Jef Roos. Samen met diverse andere werkgevers reageert hij zeer kritisch op deze campagne (zie Briefing, blz. 22). De campagne van 11.11.11, de koepelorganisatie van de Belgische ontwikkelings-ngo's, wordt ondersteund door overheidsgeld. Jaarlijks puurt deze organisatie zo'n 17 miljoen euro aan inkomsten uit uw en mijn belastinggeld. Waar is de logica? Enerzijds spoort de overheid ons dus aan om te investeren in jonge bedrijfsprojecten, in de hoop dat zij op termijn welvaart en winst opleveren, en anderzijds zien we dat zij een deel van ons belastinggeld afleidt naar organisaties die bedrijven catalogeren als welvaartsvernietigers en gewetenloze winstmachines. Je zou voor minder je zuur verdiende centen op een veilige spaarrekening geparkeerd laten staan.Na afsluiting van het artikel kwam er nog een reactie van minister Jaak Gabriëls per e-mail binnen. Of het aan de verkiezingen ligt of aan het feit dat hij zich rechtstreeks aangesproken voelde, laten we in het midden, maar hij poogde in zijn repliek niet de kool en de geit te sparen. "De boodschap van 11.11.11 is fout," aldus Gabriëls. "De perceptie van het ondernemen is niet wat het moet zijn. Dit nu nog maar eens in de verf zetten, lijkt me helemaal niet opportuun. We kunnen dit missen, het beschadigt niet alleen het imago van de multinationals, maar ook van de Vlaamse KMO's die goed zijn voor 90% van de bedrijven in dit land. 11.11.11 zou beter met een constructieve boodschap komen, of anders beter helemaal geen boodschap uitdragen. Subsidies moeten goed gebruikt worden."We zijn benieuwd wat zijn federale partijgenoot, premier Guy Verhofstadt, daartegen in te brengen heeft. Piet DepuydtHoofdredacteur De overheid spoort ons enerzijds aan om te investeren in jonge bedrijven, in de hoop dat zij op termijn welvaart en winst opleveren, en anderzijds financiert zij een organisatie die bedrijven catalogeert als welvaartsvernietigers en gewetenloze winstmachines.