Zijn middelbare studies verrichtte Peter Arryn aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge (Latijn-Grieks). Zijn universitair diploma (arbeidssociologie) haalde hij aan de KU-Leuven. Albert Martens was de promotor van zijn eindverhandeling over de coöperatieve beweging.
...

Zijn middelbare studies verrichtte Peter Arryn aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge (Latijn-Grieks). Zijn universitair diploma (arbeidssociologie) haalde hij aan de KU-Leuven. Albert Martens was de promotor van zijn eindverhandeling over de coöperatieve beweging. Peter Arryn had een perfect curriculum om aan de slag te gaan bij het Hoger Instituut van de Arbeid (Hiva), het onderzoeksinstituut aan de KU-Leuven, gelieerd aan de christelijke vakbeweging. Maar neen, in '86 ging Peter Arryn bij het Syndicaal Vormingsinstituut van het ABVV werken. Een wonderbaarlijke bekering ? "Ik had sympathieën voor de linkse arbeidersbeweging," verklaart Peter Arryn. En nog steeds blijkbaar, want vandaag is hij vorser-coördinator van het Interuniversitair Instituut voor de Studie van de Arbeid (IISA). Het IISA is met het ABVV verbonden en zal via samenwerkingsovereenkomsten met de VUB, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen arbeidsonderzoek doen. Moet het IISA het Hiva naar de kroon dingen ? "Neen," tracht Peter Arryn te overtuigen. "We gaan niet in de concurrentie, we hebben zelfs bepaalde samenwerkingsovereenkomsten met het Hiva lopen."Het IISA moet het Riat doen vergeten, het Research Instituut voor Arbeid en Tewerkstelling, dat in '84 werd opgericht als een federaal onderzoeksinstituut, maar een doodgeboren kind bleek te zijn. Toen het in '89 herboren werd als Vlaams instituut, stond Peter Arryn mee aan het roer. Voordien had hij na anderhalf jaar Syndicaal Vormingsinstituut een half jaar gewerkt bij de Studiecommissie Buitenlandse Minderheden in Vlaanderen-België. Dan was hij een jaar actief als DAC'er bij het Wit-Gele Kruis van België. Bij het Riat was hij drie jaar lang wetenschappelijk medewerker, vanaf augustus '92 projectleider. Maar het Riat kwam ook in zijn tweede leven niet echt van de grond, vooral omdat het de band miste met de universiteiten. Het IISA zal niet aan dat euvel lijden. "Het ABVV heeft ons voldoende autonomie gegarandeerd," zegt Peter Arryn. "In de raad van bestuur zitten hoofdzakelijk academici, telkens twee van de drie universiteiten, en drie van het ABVV, Mia De Vits, Xavier Verboven en Jean-Marie Debaene. Ze zitten daar vanwege de affiniteit uit het verleden, niet om het onderzoek te beïnvloeden." Op het IISA zal Peter Arryn zich naast zijn coördinatietaak gaan bezighouden met twee onderzoeksprojecten : de vakbeweging aan de vooravond van de 21ste eeuw, en het effect van tewerkstellingspremies. Zijn drie kinderen die hij in co-ouderschap mee opvoedt, zullen Peter Arryn waarschijnlijk af en toe van tussen de studieboeken moeten sleuren.PETER ARRYN (IISA) Het ABVV heeft ons voldoende autonomie gegarandeerd.