Erik De Bruyn verraste in 2007 door een derde van de stemmen te halen in de voorzittersverkiezingen van de sp.a ...

Erik De Bruyn verraste in 2007 door een derde van de stemmen te halen in de voorzittersverkiezingen van de sp.a (nu Vooruit). In Levenslang links beschrijft hij het proces waarin hij afscheid nam van zijn communistische jeugdidealen. Aan de universiteit van Brussel kwam hij terecht in het verzet tegen de verdubbeling van het inschrijvingsgeld en raakte hij gebeten door de politiek. Jaren later reed hij zich vast in de meedogenloze logica van een machtspartij die geen dissidentie verdraagt.