Een schurk wordt geen eerbaar man door hem voortdurend op de vingers te kijken. En een eerbaar man of vrouw zal door steeds meer controle alleen maar onnodig beknot worden in zijn of haar positieve rol. Voor vele Belgische ondernemingen zal een strikte toepassing van de Code Lippens tot gevolg hebben dat de raad van bestuur nog uitsluitend bezig is met zijn eigen werking in plaats van met het deugdelijk bestuur van de onderneming. In die zin bestaat het gevaar dat de Code haar doel voorbijschiet." Ziedaar een uitreksel uit het persoonlijk commentaar van zeven bladzijden van Lucas Laureys op de Code Lippens. Het is een beetje syntaxisspielerei, maar zou het écht toeval zijn dat Marc Coucke op de persconferentie van zijn Omega Pharma verwees naar de machinerie 'die een beetje te veel met zichzelf bezig was, en te weinig met al de rest'?
...

Een schurk wordt geen eerbaar man door hem voortdurend op de vingers te kijken. En een eerbaar man of vrouw zal door steeds meer controle alleen maar onnodig beknot worden in zijn of haar positieve rol. Voor vele Belgische ondernemingen zal een strikte toepassing van de Code Lippens tot gevolg hebben dat de raad van bestuur nog uitsluitend bezig is met zijn eigen werking in plaats van met het deugdelijk bestuur van de onderneming. In die zin bestaat het gevaar dat de Code haar doel voorbijschiet." Ziedaar een uitreksel uit het persoonlijk commentaar van zeven bladzijden van Lucas Laureys op de Code Lippens. Het is een beetje syntaxisspielerei, maar zou het écht toeval zijn dat Marc Coucke op de persconferentie van zijn Omega Pharma verwees naar de machinerie 'die een beetje te veel met zichzelf bezig was, en te weinig met al de rest'? De 'machtsgreep' van Coucke op Omega Pharma kwam er vooral op aandringen van Laureys, die zijn vriend Marc al ettelijke jaren met raad en daad bijstaat. Voor de nieuwbakken CEO - die zijn financiële en intellectuele buddy Sam Sabbe ook heropvist - moet de voorzitter vooreerst een klankbord zijn. En die rol gaat Laureys goed af. Wie hem van nabij meemaakt, roemt Laureys voor zijn intellectuele rechtlijnigheid en vooral voor zijn kunde om complexiteit tot zijn essentie te herleiden. "Je zou hem een strateeg kunnen noemen", zegt Ignace Van Doorselaere die hem in 2004 opvolgde aan het hoofd van de lingerieproducent Van De Velde. "Gedurende die opvolgingsperiode, maar ook daarna, hebben we heel nauw samengewerkt. En ja, het klikte." Of voorzitter Laureys - die je moeilijk kan verdenken van een overdreven ego - niet overvleugeld wordt door de mediagenieke CEO Marc Coucke? "Dat gevaar lijkt reëel", zegt Sven Sterckx van analistenhuis Dierickx, Leys & Cie. "Anderzijds ken ik Laureys vooral als iemand die de zaken kan relativeren. Hysterie is niet aan hem besteed, in die zin is hij wellicht een rustfactor in het woelwater Omega Pharma. In ieder geval komt hij in een heel andere omgeving terecht. Van De Velde is een stabiele producent die zich richt op het luxesegment met kwalitatieve producten. Omega Pharma is actief in een harde verkoopomgeving." Laureys wijst liever op de gelijkenissen dan op de verschillen. "Beide bedrijven zijn actief in de handel met merkproducten voor zelfstandige winkeliers, beide zijn actief in Europa en beide zijn beursgenoteerd. Als er al een verschil bestaat tussen Van De Velde en Omega Pharma, dan is het de levenscyclus. Van De Velde is vrij organisch gegroeid en vooral met eigen middelen. Omega Pharma heeft veel overnames gedaan die telkens geïntegreerd moesten worden, maar tegelijk werden die overnames vooral met kapitaalverhogingen doorgevoerd. En dat schept hooggespannen verwachtingen. Beide bedrijven zijn dan wel beursgenoteerd, de druk is verschillend." En wat de figuur van Marc Coucke betreft: "Je mag de ondernemer Coucke niet verwarren met de Coucke die we kennen van televisieshows of van de koers. Ik ken hem vooral als een gedreven en charismatische ondernemer. Dat is precies wat een verkooporganisatie als Omega Pharma nodig heeft. Hij enthousiasmeert. En neen, dit wordt niet de grote 'Marc Coucke- onemanshow'. Hij hield zich de voorbije zeventien maanden rigoureus aan zijn rol van voorzitter en daarom ben ik ervan overtuigd dat hij mij ook mijn rol als voorzitter ten volle zal laten spelen", zegt Laureys. Hoe hij zelf die rol ziet? "Ik wil dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Consensus is zeer belangrijk. In dat opzicht wil ik opmerken dat Omega Pharma vooral de voorbije zes maanden kon terugvallen op een ijzersterke raad van bestuur die niet bestaat uit watjes." Onder meer Jean-Louis Duplat (ex-voorzitter van de Commissie voor het Bank-, Financie- en het Assurantiewezen) en Benoit Graulich (partner van Bencis Capital Partners) zijn als onafhankelijke bestuurders bij Omega Pharma. "Ik hou van duidelijke afspraken. Elk moet zijn rol spelen en de spelregels respecteren", zegt Laureys, die in Sint-Martens-Latem woont. Daar kan je hem al eens met zijn vrouw vinden in het Italiaanse restaurant Sabatini. En ja, zijn adresboekje bevat de usual suspects van het Vlericknetwerk. Maar ook met Francine Swiggers (Arco) - de machtigste zakenvrouw volgens Trends en ex-studiegenote van bij Vlerick - is er nog contact. Laureys is ook een adept van het VKW. Hij omschrijft zichzelf als een emotionele ondernemer. "Ondernemen is een creatief beroep, dus vanzelfsprekend is emotionaliteit een factor. Ook daardoor maak ik eigenlijk geen onderscheid tussen werk en hobby. Ik ben dankbaar voor het leven dat ik heb, want ik doe de dingen die ik graag doe." Wat hij nu in ieder geval niet gaat doen, is het geplande ritje in het Verenigd Koninkrijk met zijn vrouw, samen in de oldtimer. Het enige verzetje dat Laureys zichzelf gunt, is zijn collectie oldtimers, waarover hij uiterst discreet is. Dat, en spelen met zijn twee kleinkinderen. Maar de komende maanden moet hij wél eerst medicijnman spelen. (T) Lieven Desmet