Getraumatiseerd.
...

Getraumatiseerd.De Limburgse Reconversiemaatschappij(LRM), een overheidsbedrijf, beschikt over 12 miljard frank. Een privé-participatiefonds in Limburg blijft een belangrijke mogelijkheid. Wat zal de nieuwe Vlaamse regering - met name Economieminister Dirk Van Mechelen (VLD) - beslissen over de bestuurders van de LRM? Eric Van Rompuy (CVP), zijn voorganger, herbenoemde de bestuurders voor slechts zes maanden. Hij wou elke zweem van belangenvermenging in de raad van bestuur uitbannen. Belangenvermenging? Limburg blijft getraumatiseerd door de chaos en de netwerken van de periode KS. Vandaag wordt tot in het absurde elke bron van belangenvermenging gestelpt. De "verdachten" bij LRM zijn de bestuurders met hoge functies bij privé-banken, met name: Theo Peeters van KBC, Wim Moesen van Artesia en Lode Beckers van Lobo en F. Van Lanschot Bankiers. Bij de Limburgse ondernemers wordt de achterdocht tegen de drie heren betreurd. Theo Peeters, voorzitter van LRM, heeft bijvoorbeeld de transitie van NV Mijnen en daarbij de miljarden die in de pot zaten, naar LRM zeer correct en hardwerkend, rond gekregen. Door Peeters beschikt LRM over 12 miljard frank investeringsgeld. Bij deelbeslissingen als die over de privatisering van de Limburgse Participatiemaatschappij (LPM, die naar Gevaert van KBC vertrok) bleef hij principieel afwezig. LRM heeft een laag profiel. Dat heeft te maken met moeilijke dossiers die nog moeten worden uitgevoerd, in uitvoering zijn of zullen worden aangepakt: bijvoorbeeld de sanering van de Limburgse ondergrond en het megashoppingscentrum Fenix worden nog juridisch afgewikkeld, het onroerend goed van KS moet eventueel een tweede leven krijgen. Door de privatisering van LPM vloeide een aantal experts weg naar KBC. Er is een veertigtal dossiers waarover LRM beslissingen zou willen nemen. Het proces van leidinggeven is traag. Iedereen kijkt driemaal over zijn schouder om te zien of er toch niets onoirbaars zou kunnen worden aangewreven. De brandkast van LRM blijft eveneens dicht, om te beletten dat geld terecht zou komen in zachte projecten als fietspaden voor gemeente X, Y en Z in Limburg. De meerderheid van de raad van bestuur van LRM wil het geld zien vloeien naar ondernemingsprojecten (bijvoorbeeld de conveyors - transportbanden - tussen Ford en de toeleveranciers op het nabije bedrijvenpark, een gelijksoortig idee bestaat voor Philips Hasselt), niet naar speelgoed voor politici.