Met de combinatie van een snel groeiend bedrijf (ICT-bedrijf Televic) en het voorzitterschap van Voka West-Vlaanderen, puilt de agenda van Lieven Danneels al een jaar uit. Maar mopperen doet hij niet. "Het was een aardige ontdekkingstocht. Je leert een goed draaiende organisatie kennen met prachtige ondernemingen en je krijgt de kans om in rechtstreeks debat te treden met politici."
...

Met de combinatie van een snel groeiend bedrijf (ICT-bedrijf Televic) en het voorzitterschap van Voka West-Vlaanderen, puilt de agenda van Lieven Danneels al een jaar uit. Maar mopperen doet hij niet. "Het was een aardige ontdekkingstocht. Je leert een goed draaiende organisatie kennen met prachtige ondernemingen en je krijgt de kans om in rechtstreeks debat te treden met politici." LIEVEN DANNEELS. "Niet meteen omdat mijn voorganger Patrick Van den Avenne de fusie tot één organisatie voor zijn rekening nam, net als de intrek in een gloednieuw hoofdkwartier in Kortrijk. Intern probeerde ik samen met algemeen directeur Hans Maertens de organisatie nog efficiënter en beter te maken. Zo krijgt het directieteam begeleiding via coaching en deden we ook een strategische denkoefening. Daarnaast wordt het bestuurscomité teruggebracht van 34 naar zeventien leden, wat de slagkracht vergroot." DANNEELS. "Ik heb al geleerd hoe complex en hoe traag een proces van besluitvorming verloopt, ook in een grote ledenorganisatie als Voka. Dat is normaal omdat in zo'n organisatie de meeste leden reageren vanuit hun eigen situatie. Het is een hele uitdaging om iedereen op één lijn te krijgen in dossiers waar verschillende belangen spelen." DANNEELS. "Dat is niet gelukt. Je moet er maar eens de blogs op nalezen. Ondernemers zijn meer dan ooit de pispaal van de maatschappij. Ik verwijs onder meer naar de loonnorm per bedrijf of het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden die de bedrijven met extra kosten dreigen op te zadelen." DANNEELS. "Zo is het. De goodwill is er zeker, maar tussen woorden en daden, en tussen theorie en praktijk ligt een groot verschil. Er rest mij en een organisatie als Voka niets anders dan te blijven proberen om op lokaal niveau onze stem te laten horen. Maar hogerop blijft het een groot probleem. "Met het aantreden van de regering-Di Rupo is het ondernemersbeleid er niet op vooruitgegaan. In crisistijden zoekt men het geld waar het zit en dan zijn de bedrijven een gemakkelijk doelwit. Steeds opnieuw worden nieuwe lasten gelegd op bedrijven, en zelden of nooit stelt de overheid haar eigen efficiëntie ter discussie. Er zijn te weinig ervaren politici en er zijn weinig politici die ook maar iets afweten van het ondernemerschap." DANNEELS. "Naar omstandigheden goed. De internationalisering zet door, we groeien nog altijd en bouwen daarom een nieuw hoofdkwartier, en we halen sprekende contracten binnen zoals de conferentie- en audiovisuele technieken voor het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO in Brussel." DANNEELS. "Heel weinig. Mocht het mogelijk zijn om door het leven te stappen zonder te slapen, dan zou ik alle vrijgekomen tijd ook nog eens bijzonder goed kunnen gebruiken. Om maar te zeggen hoe druk het is met al mijn mandaten." K.C."Steeds opnieuw worden nieuwe lasten gelegd op bedrijven, en zelden of nooit stelt de overheid haar eigen efficiëntie ter discussie"