Het is bekend dat de onlangs op verdenking van moord aangehouden Marc De Schutter - een sleutelfiguur uit het dossier van de ter ziele gegane videoketen Super Club - goede relaties onderhield met politiemensen en magistraten. Hoe ver die relaties gingen, blijkt uit een verhaal dat De Schutter vóór zijn arrestatie heeft verteld.
...

Het is bekend dat de onlangs op verdenking van moord aangehouden Marc De Schutter - een sleutelfiguur uit het dossier van de ter ziele gegane videoketen Super Club - goede relaties onderhield met politiemensen en magistraten. Hoe ver die relaties gingen, blijkt uit een verhaal dat De Schutter vóór zijn arrestatie heeft verteld. Het gaat om geheime ontmoetingen ten huize van Marc De Schutter in het Nederlandse Philipine. Daar staat een villa die werd gekocht met geld van de Antilliaanse Mechel Management nv en in maart 1998 plots werd verkocht toen De Schutter naar Zuid-Frankrijk trok. De Schutter: "Een van de magistraten die me daar geregeld bezochten, was mijn vriend en substituut E.C. ( nvdr - de naam is bij de redactie bekend, maar wordt om redenen van privacy afgekort). Hij kwam er met R.B. ( nvdr - idem dito), die als magistraat recht sprak in dezelfde Antwerpse correctionele kamer. Hij had er een relatie mee. Als wij ruchtbaarheid geven aan die zaak, kunnen ze al die processen overdoen. Er is maar één persoon die dat kan weten en dat ben ik, want hier hebben ze geslapen en ik heb het gezien. Je moet altijd een stok achter de deur houden." Het verhaal wordt bevestigd door de woordvoerder van het Antwerpse Hof van Beroep: "Wij zijn op de hoogte van die geschiedenis. Naar aanleiding van zijn contacten met De Schutter werd E.C. ondervraagd als getuige. Tot op heden zijn er geen sancties genomen in dit dossier."Hoewel De Schutter ontkent dat er misbruik is gemaakt van deze situatie, hebben anderen er toch vragen bij. Piet Van Riet, de vroegere zakenpartner van De Schutter: "De Schutter heeft de contacten bewust gecultiveerd om ze in geval van nood te kunnen gebruiken." Eenzelfde geluid is te horen bij Tony Neefs, een andere gewezen zakenpartner: "Het was op aanstoken van Maurits De Prins ( nvdr - oprichter van Super Club) dat De Schutter die vriendschap met E.C. ontwikkelde. E.C. hielp hen als ze in nesten zaten." E.C. is binnen de Antwerpse magistratuur een goede vriend van Marc Verelst, de eerste substituut die de onderzoeken lastens De Prins opvolgde. De Schutter: "Toen R.B. de eerste maal bij mij op bezoek kwam, was ze ongerust over mijn reputatie. Ze is toen gaan informeren bijE.C.'s vriend Marc Verelst en bij onderzoeksrechter Isa Van Hoeylandt, die beiden het onderzoek naar Super Club deden. Daar werd ze naar eigen zeggen gerustgesteld, want men zou zich bij de zaak vooral richten tegen Philips en niet zozeer tegen De Prins." Een bewering die ten stelligste wordt ontkend door zowel Marc Verelst als Isa Van Hoeylandt. "Ik heb daar met R.B. nooit over gesproken. Ik ken de dame amper," oppert deze laatste. E.C. zelf wenste hierover geen verklaringen af te leggen.