Multinationals hebben de beschikbaarheid van water lang als vanzelfsprekend beschouwd. Daarin komt nu verandering. Een rapport van het Wereld Economisch Forum uit 2013 ziet water als een van de belangrijkste risico's waarmee ondernemingen in de 21ste eeuw wereldwijd geconfronteerd worden. Naarmate meer bedrijfsleiders erkennen dat de beschikbaarheid van water hun aanvoerketens en winsten onder druk zet, worden ze zich ook bewuster van de weerslag van onverantwoord waterverbruik op 'ontastbare' ondernemingswaarden als reputatie, merk en klantenrelaties.
...

Multinationals hebben de beschikbaarheid van water lang als vanzelfsprekend beschouwd. Daarin komt nu verandering. Een rapport van het Wereld Economisch Forum uit 2013 ziet water als een van de belangrijkste risico's waarmee ondernemingen in de 21ste eeuw wereldwijd geconfronteerd worden. Naarmate meer bedrijfsleiders erkennen dat de beschikbaarheid van water hun aanvoerketens en winsten onder druk zet, worden ze zich ook bewuster van de weerslag van onverantwoord waterverbruik op 'ontastbare' ondernemingswaarden als reputatie, merk en klantenrelaties. In 2014 drijven ondernemingen hun watergebonden investeringen op, niet louter om bedrijfsredenen, maar ook omdat bedrijfsleiders inzien dat water van levensbelang is en nauw verbonden is met alle aspecten van economische ontwikkeling. Ze spitsen zich meer toe op hun eigen waterverbruik en op de beschikbaarheid van water en sanitaire voorzieningen in de gemeenschappen waarin ze actief zijn. In het komende jaar neemt ook de sectoroverschrijdende samenwerking toe omdat de economische waarde van water pijlsnel stijgt. De traditionele liefdadigheidsmodellen rond watervoorziening raken stilaan achterhaald. Wat begon als investeringen in het boren van waterputten is geëvolueerd tot een dynamischer, marktgerichter benadering. Een voorbeeld zijn gerichte subsidies die de opbrengst van elke filantropische dollar voor de maatschappij moeten optimaliseren. De PepsiCo Foundation heeft bijvoorbeeld 35 miljoen dollar beloofd voor waterprogramma's in ontwikkelingslanden. Het grootste deel daarvan gaat naar het WaterCredit-model van Water.org, een initiatief dat microfinanciering koppelt aan toegang tot water en sanitair. Ook bedrijven als Caterpillar, IKEA, Levi Strauss & Co, Swiss Re, Mastercard en Bank of America hebben zich daarbij aangesloten, omdat zij hebben ingezien dat pure liefdadigheid op lange termijn erg beperkte resultaten oplevert. In 2014 volgen nog meer ondernemingen. Het is maar één voorbeeld van de vernieuwende financiële oplossingen om de nood aan water en sanitaire voorzieningen te lenigen. In 2014 slaan ondernemingen de handen in elkaar met ngo's om een evaluatie te maken van de risico's, de noden en de mogelijkheden in verband met watergebruik en -voorziening. Prominente voorbeelden van die aanpak zijn onder meer de inspanningen van Bayer om het afvalwaterbeheer te verbeteren; de samenwerking tussen SAB Miller en het Water Futures Partnership om in verscheidene landen duurzame waterreserves aan te leggen; en Unilevers alliantie met Oxfam, Population Services International, Save the Children en het Wereldvoedselprogramma, die activiteiten ontplooit gaande van technologie om veilig drinkwater te verzekeren tot inspanningen om het gedragspatroon te veranderen. Water speelt in alle aspecten van het leven een centrale rol, van energie tot voedselveiligheid en van gezondheid tot onderwijs. Dat maakt het ook zo moeilijk om de problemen aan te pakken. Nu waterschaarste een maar al te reëel probleem wordt, is samenwerking van essentieel belang. De overheden moeten de leiding nemen in de uitbreiding van de infrastructuur en een betaalbare dienstverlening, maar in 2014 zullen vooral de ondernemingen via financiële innovatie en intelligente filantropie een bijdrage leveren om de noodzakelijke miljarden bijeen te brengen voor veilig water en sanitair. De auteurs zijn medeoprichters van Water.orgMATT DAMON EN GARY WHITENu waterschaarste een reëel probleem wordt, is samenwerking van essentieel belang.