Videovergaderen sluipt op schijfjes de pc binnen. Vooral Internet-gebruikers, zo hoopt de industrie, zullen spoedig vatten dat beeld maar weinig extra hoeft te kosten.
...

Videovergaderen sluipt op schijfjes de pc binnen. Vooral Internet-gebruikers, zo hoopt de industrie, zullen spoedig vatten dat beeld maar weinig extra hoeft te kosten.Videoconferentie is één van die produkten die jaar na jaar een succes beloven te worden maar telkens weer het volgende jaar. De nichemarkt voor videoconferentiezalen en kastgrote, transporteerbare systemen is over zijn hoogtepunt heen en een opvolger laat op zich wachten. Dat zou desktop videoconferencing moeten zijn zeg maar videovergaderen vanaf uw pc. Toch meent Piet Tanghe, business manager Interactive Media Solutions bij IBM (België), dat er dit jaar "betere vooruitzichten" zijn. Vijf redenen geeft hij daarvoor op : De promotie van ISDN door de telecom-operatoren, met uiteindelijk lagere prijzen en een grotere beschikbaarheid van de technologie. ISDN levert de gebruiker 2 kanalen van 64 kilobit/seconde, ruim vier keer beter dan de huidige standaardmodems van 28,8 kilobit/seconde en met een overeenkomstig hogere beeldkwaliteit. De lagere prijzen van pc's en vi deoconferentie-uitrusting. Wat nu nog aparte kaarten vergt, wordt zeer snel in chips op het moederbord van de pc geïntegreerd. Texas Instruments heeft voor "vroeg in 1996" een laaggeprijsd standaard videoconferentiesysteem-op-één-chip beloofd op basis van zijn TMS320C8x-familie van signaalprocessoren. Standaardisatie. Hoewel de eerste desktop videoconferentiesystemen vier jaar geleden op de markt kwamen, bestaat er pas sinds vorig jaar een werkzame consensus over de normen die communicatie tussen systemen van verschillende makelij mogelijk moeten maken. IBM en Intel maakten hun Indeo-systeem compatibel met de H.320 norm, die videoconferentie over geschakelde digitale (ISDN-)telefoonlijnen definieert. Begin 1995 werd de industrie het ook eens over een dataconferentie-standaard, T.120, die onder meer regelt hoe participanten samen aan documenten en computertoepassingen kunnen werken. T.120 omvat nu ook de H.261 compressiestandaard voor audio en video. Onder meer als gevolg daarvan komen er systemen en toepassingen op de markt met rijpere, stabielere funkties, die de bedrijfswereld meer vertrouwen inboezemen. Vooral groupware-producten zullen nu snel videoconferentiecapaciteit beginnen te integreren ( nvdr Microsoft zal de basisalgoritmes allicht in zijn Windows-besturingssysteem integreren). De toenemende populariteit van het Internet schept een klasse van computergebruikers die minder huiverig staan tegenover technologie en die bereid zijn na te denken over het nut van videotoepassingen.TELEFOONLIJNEN.Dat desktop videoconferentie goed op weg is een massaprodukt te worden, blijkt ook uit de interesse van bedrijven die zich typisch tot de consumentenmarkt richten. Zo heeft het Canadese Corel, de overnemer van de WordPerfect-toepassingen, voor later in 1996 CorelVideo en CorelVideo/Home op stapel staan, conform de H.320-norm, compleet met werkgroepfaciliteiten en een elegant verpakte camera. Creative Technology uit Singapore kondigde in november aan dat zijn ShareVision-producten binnenkort de H.324- (dit is de H.320-communicatiestandaard, maar over gewone telefoonlijnen) en T.120-specificaties zullen volgen. De prijs zal lager liggen dan 1000 dollar, camera inbegrepen. Creative Technology is de populaire producent van de SoundBlastermultimediaprodukten. Een rapport van onderzoeksfirma Forward Concepts voorspelde vorig jaar trouwens dat tegen het jaar 2000 niet ISDN, maar gewone telefoonlijnen het leeuwendeel van het desktop videoconferentieverkeer zullen verwerken. BEDRIJVEN.Ook in het bedrijfssegment wordt hard gemanoeuvreerd om goede posities in te nemen in afwachting van de boom. PictureTel, Compression Labs en VTel, marktleiders in groepssystemen, zoeken naar allianties voor de desktop. PictureTel sloot akkoorden met pc-fabrikanten IBM en Compaq Computer. Met de steun van Compaq ontwikkelde PictureTel eind vorig jaar het Windows 95-compatibel desktop videosysteem Live PCS 200, dat in de VS officieel 1995 dollar 60.000 frank moest gaan kosten. PCS 200 levert maximaal 25 beelden per seconde in een 352x288 pixel venster en bestaat uit een video/ISDN-kaart en een grafische kaart. LiveShare Plus software zorgt voor de dataconferencing-capaciteiten. Vier dagen eerder had PictureTel een akkoord met IBM bekendgemaakt, waardoor IBM via zijn IBM Global Network-divisie de PictureTel-producten annex videoconferentiediensten wereldwijd zou distribueren. In België wordt PictureTel nu verkocht door Telindus, Alcatel, Siemens en IBM Global Network. DRIEHONDERD DOLLAR.Apple Computer bracht recent QuickTime Conferencing uit als een extensie van zijn MacOS-besturingssysteem. Die extensie maakt het mogelijk om met Macintoshes aan videoconferencing te doen. Tegelijk heeft het bedrijf uit Cupertino (voorlopig alleen in de VS) een Apple Media Conference-kit uitgebracht, een videoconferentiesysteem dat naast andere pakketten zoals MeetMe in de software-rekken zal prijken. Het is pas sinds vorig jaar dat Apple machines fabriceert met voldoende verwerkingskracht om betaalbare videoconferencing mogelijk te maken. In de brochures staat wel dat een gewone Macintosh volstaat, maar wie serieus wil werken behoeft een PowerMac AV (staat voor audio-visual), liefst de nieuwe 8500, met minimaal 16Mb, een ISDN-lijn en de QuickTime Conferencing-extensie. Het Apple Media Conference-pakket werkt met de Plaintalk-microfoon die met de PowerMac 7500 en 8500 wordt meegeleverd. Een aparte analoge camera doet dienst voor videocaptatie. Apple Media Conference is de eerste applicatie die volledig gebruik maakt van de QuickTime Conferencing-extensie, en dus de mogelijkheid heeft om multimediale documenten te bewerken, te verslepen en te laten vallen naar een gezamenlijke werkplaats op het scherm. QuickTime Conferencing maakt het ook mogelijk om aan broadcasting (of multicasting) te doen. Eén gebruiker kan uitzenden naar diverse andere gebruikers die de informatie wensen te krijgen. Daarmee wordt het mogelijk vanop de werkplaats een seminarie te geven, een toespraak te houden enzovoort. In de praktijk zendt een niet nader genoemde Amerikaanse platenfirma nu al 24 uur op 24 stukjes uit van nieuwe cd's met klassieke en popmuziek over haar bedrijfsnetwerk. De werknemers kunnen dan de muziekstukken samen bewerken zonder daarom kilometers te moeten afleggen van filiaal naar filiaal. De enige teleurstelling met Quicktime Conferencing is dat de snelheid beperkt blijft tot maximaal 15 beelden per seconde. Het resultaat is redelijk, maar natuurlijk minder dan met de 20 beelden/seconde die een Indy-systeem van Silicon Graphics haalt. Apple zal binnenkort een videoconferentiepakket vermarkten voor minder dan 300 dollar 9000 frank. Daarvoor koopt u dan de benodigde software en een kleurenvideocamera annex micro. Een ISDN-kaart is niet inbegrepen.Zegt pre-sales managerPhilippe Blondeaux van Apple : "Het is de bedoeling om dit op PowerMacs te gebruiken die reeds voldoende videomogelijkheden bezitten, een 7500 of 8500." De gebruiker zal hiermee over een lokaal of een wide area-netwerk kunnen werken van persoon-tot-persoon, in een sessie met meerdere deelnemers of in een multicast-configuratie (één zender, vele ontvangers). Hij zal bijvoorbeeld simultaan vier vensters kunnen openen die vier verschillende gesprekspartners tonen. De conferentie zal als Quicktime-filmpje kunnen worden bewaard op (een forse) schijf. De LAN/WAN-verbinding zal op Appletalk of TCP/IP gebaseerd kunnen zijn. Tijdens een gesprek zal het ook mogelijk zijn een synchroon zichtbaar venster te openen waarin tekst, beeld enzovoort geplaatst kunnen worden. Het systeem gebruikt H.261 en binnenkort H.320 software-codecs. SILICON GRAPHICS.Niet voor iedereen weggelegd maar wel goed als illustratie van de mogelijkheden, zijn videoconferenties via high-end werkstations van het type waarmee de computeranimaties van Jurassic Parc werden gemaakt. Sinds december levert Silicon Graphics (SGI) zijn Indy instapmodellen standaard met een complete videoconferentie-uitrusting. De machines met hun modieuze blauw-met-grijze kast van kunststof, hebben een dito cameraatje op de grote monitor. Het meegeleverde InPerson-pakket maakt het mogelijk om in real time aan een bestand zeg maar een grafisch ontwerp te werken met verschillende mensen op verschillende plaatsen. U kiest de telefoon-icoon op de grafische Unix-desktop, en belt uw correspondenten een voor een op. Ook kunnen verschillende collega's worden uitgenodigd om deel te nemen aan een videoconferentie door hun adres-icoon te slepen naar het videogebied op het scherm. Zij worden dan gewaarschuwd door een belsignaal en het videobeeld van de oproeper dat op hun scherm flitst. Als iedereen virtueel aanwezig is, start u de applicatie op waarin u uw ontwerp hebt aangemaakt, en u bent klaar voor uitwisseling van ideeën. Die uitwisseling kan op verschillende manieren. U kunt in de eerste plaats, in kleine venstertjes, de reacties van uw collega's zien en horen. Hun stemgeluid wordt gesynchroniseerd met de bewegingen die zij maken. Die synchronisatie is nodig omdat zelfs een ISDN-lijn een vertraging van ongeveer een halve seconde veroorzaakt in de beeldtransmissie. Overigens heeft de camera een vrij groot bereik. Het is dus niet nodig stil te blijven zitten, ijsberen behoort tot de mogelijkheden.Uw collega's kunnen echter niet alleen hun commentaren verbaal op u loslaten. Ze kunnen uw ontwerp nu ook vanop afstand annoteren met behulp van het Whiteboard. U ziet wie wat heeft aangepast omdat de computer naast elke annotatie een symbooltje zet dat overeenkomt met het kadertje van een bepaalde deelnemer. Het Whiteboard kan zoveel pagina's bevatten als maar nodig is. Met andere SGI-instrumenten kunnen ook bestanden bewerkt worden op die momenten dat de correspondent niet aanwezig is. Dit vergroot de flexibiliteit van het systeem. Uw correspondenten behoeven niet over een werkstation te beschikken. De Whiteboard-software is geporteerd naar het pc-platform onder Windows.Om aantekeningen en opmerkingen te maken, beschikt de gebruiker over een aantal schermknoppen die langs de rand van het Whiteboard zijn aangebracht. Zo kunnen grafische elementen worden verplaatst, opnieuw getekend, kleuren gewijzigd en opmerkingen geplaatst, compleet met een pijltje naar het element dat de deelnemer wenst te beklemtonen.De software heeft een privacy-knop zodat u uzelf even kunt verbergen voor de camera, bijvoorbeeld om in uw neus te peuteren. Verder kan u beslissen een oproep niet te beantwoorden en kunnen verschillende videoconferenties tegelijk draaien, zodat u van de ene virtuele vergadering of workshop naar de andere kunt springen. Om netwerkverkeer te sparen, kunt u uw videobeeld laten bevriezen, zodat de anderen enkel nog uw foto zien. En tenslotte beschikt elke deelnemer over een dossierkast waarin bestanden kunnen gesleept worden, die dan automatisch naar elke andere deelnemer worden verzonden.InPerson is volkomen op software gebaseerd. Dat betekent dat ook die gebruikers die enkel beschikken over een basisconfiguratie zonder grafische accelerators en videocompressie-in-een-chip, volop kunnen deelnemen aan die videoconferentie. Het complete InPerson-systeem werkt enkel op de SGI-computers. Het kan beelden, aantekeningen en commentaren verzenden over alle mogelijke netwerken, gaande van ISDN en Ethernet tot het dure maar snelle ATM (Asynchronous Transfer Mode). Voor al dat gebruiksgemak en al die mogelijkheden moet natuurlijk wel betaald worden : voor minder dan 350.000 frank neemt u de Indy niet mee naar huis.ALPHONS EBERLIN/BNLGROEPSSYSTEMEN Hoogtepunt voorbij.VIDEO- CONFERENTIE Ontwikkeling in 4 fasen : groepssystemen, desktopsystemen, vergaderingen via bedrijfsnetwerken en tenslotte via het Internet.