Meer dan twintig jaar na de stichting van het gespecializeerd naai-atelier, blijft Libert het hogerop zoeken. Het is momenteel de enige Belgische onderneming die leeft van de vervaardiging en herstelling van luchtballons.
...

Meer dan twintig jaar na de stichting van het gespecializeerd naai-atelier, blijft Libert het hogerop zoeken. Het is momenteel de enige Belgische onderneming die leeft van de vervaardiging en herstelling van luchtballons.Toen hij in 1970 de eerste vlucht van een heteluchtballon in België meemaakte, wist Patrick Libert al dat de ballon een deel van zijn leven zou worden. Hij was toen nog maar tien jaar. De passie kreeg vaste vorm toen zijn moeder, een naaister van opleiding, in 1973 met de herstelling van luchtballons begon, een sektor die op dat ogenblik nog volledig onontgonnen was. Het aantal luchtballons groeide geleidelijk aan, en dat rechtvaardigde een grotere bedrijfsstruktuur : op het einde van 1993 zag de firma Libert in het Brabantse Court-Saint-Etienne het levenslicht. De zaken gaan goed : de omzet bedraagt dit jaar meer dan 6 miljoen frank, en er wordt gewerkt met een team van twee vaste krachten (onder wie de eigenaar) en twee onderaannemers. Hun werk wordt ook in het buitenland gewaardeerd. "We zijn nu de exclusieve distributeur van de Amerikaanse firma Raven. Bovendien zijn wij de enigen in België die van het bestuur der Luchtvaart een multi-erkenning hebben gekregen, wat betekent dat wij alle soorten ballons van eender welke herkomst mogen herstellen, " zegt de gedelegeerd bestuurder. De monopoliepositie van Libert beschermt de firma nochtans niet tegen alle onheil. "We zijn erg afhankelijk van de multinationals die onze grondstoffen leveren, " vertelt Patrick Libert. "De geringste achterstand in de leveringen verlamt ons totaal. En de grote verscheidenheid van materialen maakt het aanleggen van een voorraad bijna onmogelijk. "Het zwaarst weegt echter de overheid. De recente invoering van een verkeersbelasting voor luchtballons (100.000 frank), met een terugwerkende kracht van drie jaar, heeft het entoesiasme van de ballonvaarders duidelijk bekoeld. Op lange termijn is dus voorzichtigheid geboden. "We werken sinds kort samen met Delta Aérostatic, een bedrijf dat luchtvaartmaterieel exploiteert en verkoopt. Zij houden zich bezig met de prospektie van de grote bedrijven onze belangrijkste klanten die misschien een luchtballon boven een reklamepaneel verkiezen. "Op middellange termijn ziet de toestand er echter rooskleurig uit. "Voorlopig is ons orderboekje tot in januari vol. We zitten 20 % boven onze produktiekapaciteit. " Wordt er dan misschien meer personeel in dienst genomen ? "Daar denken we ernstig aan... "PATRICK LIBERT (LIBERT) "De overheid belemmert de ontwikkeling van de ballonvaart in België. "