Texaf slaagde er blijkbaar toch niet in om de Imbakin-vordering te verkopen. Verandert dit jullie mening over het aandeel?
...

Texaf slaagde er blijkbaar toch niet in om de Imbakin-vordering te verkopen. Verandert dit jullie mening over het aandeel? Texaf meldde vorige week dat de koper van de Imbakin-vordering, een erkende schuldvordering op de Congolese staat ter waarde van 63 miljoen EUR, heeft afgehaakt. De eerste 12 miljoen EUR van de vordering zijn bestemd voor Cobepa, de voormalige referentieaandeelhouder van Texaf. Het bod bedroeg 31,5 miljoen EUR, waarvan bijgevolg 19,5 miljoen EUR of 6 EUR per aandeel naar Texaf zou vloeien. De beslissing om Imbakin van Texaf af te splitsen in een aparte, niet- beursgenoteerde vennootschap, was bedoeld om de schuldvordering beter in de markt te kunnen zetten, maar ook om het verhaal los te koppelen van Texaf, en op die manier de Chinese CHA groep toe te laten om in het kapitaal te treden. Die groep ruilt haar fiftyfiftybelang in de vennootschap Immotex - de overige 50 % is al in handen van Texaf - in voor 10 % in Texaf. Met de volledige controle over Immotex kan Texaf de komende jaren de nog niet ontwikkelde gronden (14 hectare in het centrum en 104 hectare buiten Kinshasa) versneld ontwikkelen. Het bod op Imbakin raakte bekend de avond vóór de buitengewone algemene vergadering die besliste over de oprichting van Imbakin Holding en de instap van de Chinezen in het kapitaal van Texaf. Op vraag van Cobepa werden de beslissingen van de algemene vergadering echter opgeschort. Texaf tekende in kort geding derdenverzet aan tegen die schikking. De zaak is intussen gepleit en het is wachten op een uitspraak. Het afspringen van de deal, al dan niet veroorzaakt door de onderlinge onenigheid, is uiteraard een spijtige zaak. Uitstel betekent echter niet noodzakelijk afstel. Imbakin is altijd al een kers op de taart geweest, waarop we nu eindelijk een waarde kunnen kleven. De kern van het beleggingsverhaal is echter de taart zelf - investeren in vastgoedontwikkeling in Kinshasa - en die blijft even aantrekkelijk. De groeiplannen van Texaf hielden nooit rekening met inkomsten uit Imbakin en zijn dus intact. We hopen op een snelle afhandeling van de juridische obstakels met betrekking tot het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering. De aandeelhouders van Texaf krijgen per aandeel 1 aandeel van Imbakin Holding. Het aandeel noteert opnieuw op het niveau van voor het bod op Imbakin en blijft in de 'Inside Selectie' voor de waardezoekende langetermijnbelegger (rating 1B). Ik heb mijn dividend van Fred Olsen Energy nog niet ontvangen. Is dit normaal? Het bedrijf lijkt een vreemde aandeelhoudersstructuur te hebben, met Bonheur en Ganger Rolf als dubbele referentie-aandeelhouders. Kan u dat toelichten? We beschrijven even de verschillende stappen bij het uitkeren van een dividend. De eerste stap is de datum van vaststelling van het dividend. Bij Fred Olsen gebeurde dat op 27 mei. De volgende stap is de ex-dividenddatum, de dag nadat het aandeel noteert zonder recht op uitbetaling van het volgende dividend. Beleggers die vanaf die dag aandelen kopen, hebben dus geen recht op het eerstvolgende (kwartaal- of jaarlijks) dividend. Dat recht blijft toebehoren aan de verkoper. Fred Olsen noteert sinds 28 mei ex-dividend en die ochtend opende het aandeel daardoor 20 NOK per aandeel (10 NOK gewoon en 10 NOK speciaal dividend) lager. Ten slotte is er de betaaldatum, de dag waarop het geld effectief wordt uitbetaald. Meestal gebeurt dit ongeveer een week na de ex-dividenddatum, maar bij Fred Olsen was de tussenperiode langer, met betaaldatum op 20 juni. Vandaar wellicht uw ongerustheid, maar intussen zou u het geld moeten hebben ontvangen. Dat geld vloeide uiteraard ook naar de twee grootste aandeelhouders van Fred Olsen, BonheurASA en Ganger Rolf ASA. Deze beursgenoteerde Noorse holdings bezitten elk 25,96 % van de aandelen en zijn controlerende eigenaars. Bonheur en Ganger Rolf handelen gezamenlijk, aangezien ze significante posities in elkaar aanhouden en dezelfde voorzitter van de raad van bestuur hebben: Thomas Frederik Olsen. Naast het beursgenoteerde Fred Olsen Energy (de belangrijkste participatie) houden de holdings nog allerlei participaties - veelal in andere, niet-beursgenoteerde Olsen-bedrijven - aan in onder meer de scheepvaart en windenergie. De koers van Fred Olsen Energy is sinds de notering ex-dividend licht in herstel. Het ondergewaardeerde aandeel is een duidelijke achterblijver in onze voorbeeldportefeuille, maar we houden onze positie stevig aan (koopwaardig, rating 1A). WE HOPEN OP EEN SNELLE AFHANDELING VAN DE JURIDISCHE OBSTAKELS BIJ TEXAF. DE KOERS VAN FRED OLSEN ENERGY IS SINDS DE NOTERING EX-DIVIDEND LICHT IN HERSTEL.