De koers van Velcan Energy stond de voorbije weken onder druk. Wat is hiervoor de reden?
...

De koers van Velcan Energy stond de voorbije weken onder druk. Wat is hiervoor de reden?Velcan Energy is een Franse specialist in kleinere waterkrachtcentrales tot 200 megawatt (MW). Het aandeel begon te dalen, nadat het ministerie van Energie in India de provincie Arunachal Pradesh had aangemaand om flink te snoeien in het aantal licenties voor waterkrachtcentrales (van 100 naar 55 projecten). De ontwikkeling verloopt te traag. Daarom stelt het ministerie voor dat Arunachal Pradesh dertien grotere projecten een versneld goedkeuringstraject zou geven. De drie projecten die Velcan ontwikkelt in Arunachal Pradesh - Tato1 (186 MW), Heo (240 MW) en Pauk (145 MW) - horen daar niet bij. Maar dat is geen einde verhaal voor Velcan. Zeker Tato 1 en Heo dichten we goede kansen toe, op basis van de mooie vooruitgang die vorig jaar werd geboekt. Belangrijk is ook de vaststelling dat de nieuwe Indische premier Modi een groot voorstander van alternatieve energie is. In Laos boekt Velcan de jongste tijd uitstekende vorderingen. De Fransen werken er voor twee projecten samen met de staatsmaatschappij Electrical Construction and Installation (ECI), dat maximaal 25 % van beide projecten zal financieren. Het eerste project, Nam Phouan HPP, heeft een capaciteit van 52 MW. De bouw van de centrale zal 80 miljoen USD kosten. Nam Ang HPP is het tweede project en zal 70 miljoen USD kosten, voor een capaciteit van 41 MW. Velcan tekende eind mei voor beide projecten een Project Development Agreement (PDA) met de overheid. Dat betekent dat het kan starten met het finaliseren van een Power Purchasing Agreement (PPA, afnameprijs van de elektriciteitsproductie) met EDL, het nationale energiebedrijf van Laos. Daarna kan Velcan de schuldfinanciering onderhandelen en, hopelijk nog dit jaar, de bouw opstarten. De opbrengst (4 à 5 miljoen EUR per jaar) van de enige actieve centrale van Velcan -Rodeio Bonito in Brazilië, met een capaciteit van 15 MW - dekt alle operationele kosten van de vennootschap. De succesvolle ontwikkeling van de twee projecten in Laos, met een totale capaciteit van 93 MW (eerste productie 2018-2019), zal Velcan een enorme boost geven. In een stijgende beursomgeving is de koersevolutie van Velcan natuurlijk frustrerend, maar toch blijven we het bedrijf, dat eind maart een kaspositie van 84 miljoen EUR of 14 EUR per aandeel had, aanprijzen aan de geduldige langetermijnbelegger (rating 1B). De koers van Yingli Green Energy staat weer al een tijd onder druk. Kan u nog eens een update geven?De euforie begin 2014 rond Yingli Green - 's werelds grootste verticaal geïntegreerde producent van zonnepanelen - is sinds de jaarrapportering in maart volledig verdwenen. Het enthousiasme hield verband met de verwachting van financieel directeur Wang Yiyu om vanaf het tweede kwartaal weer winstgevend te worden. Daarnaast was er de aankondiging van samenwerkingsverbanden met Datong Coal Mine Group en China National Nuclear voor het bouwen van zonne-energiecentrales in China. De jaarrapportering drukte de belegger nogmaals op de harde realiteit. Ondanks recordvolumes blijft de brutowinstmarge, hoewel die zich herstelt, ondermaats: 12,2 % in het vierde kwartaal, tegenover 13,7 % in het derde kwartaal en 10,9 % op jaarbasis (maar nog -3,2 % in 2012). Het recurrente nettoverlies bedroeg 0,31 USD per aandeel, tegenover 0,25 USD per aandeel in het derde kwartaal en een jaarverlies van 2,05 USD per aandeel (3,14 USD per aandeel in 2012). Het vooruitzicht op winstgevendheid werd met een kwartaal verdaagd, terwijl de schuldpositie - die weliswaar is gedaald in het vierde kwartaal van 2,6 naar 2,4 miljard USD - heel hoog blijft. De instap in de bouw van zonne-energiecentrales vergt extra werkkapitaal. Dat zette Yingli ertoe aan in april een kapitaalverhoging door te voeren. Via de uitgifte van 25 miljoen nieuwe aandelen (16 % verwatering) tegen 3,5 USD per aandeel (een aanzienlijke korting van 20 %) werd netto 83 miljoen USD opgehaald. Het management is optimistisch dat de verwachte stijging van de volumes in 2014 (+25 % à 30 %, tot 4 à 4,2 gigawatt, GW) de schuldratio's zal verbeteren, maar het is duidelijk dat Yingli danst op een slappe schuldenkoord. Tot overmaat van ramp kondigde de Verenigde Staten verhoogde antisubsidie-invoertarieven aan voor Chinese zonnepanelenproducenten, als reactie op vermeende oneerlijke subsidiëring door de Chinese overheid. Voor Yingli zouden die tarieven 26,89 % bedragen. Er loopt ook nog een anti-dumpingonderzoek, waarover op 24 juli wordt bericht. Definitieve beslissingen volgen eind 2014. De verkoopprijzen van de zonnepanelen zijn, na een lichte opleving vorige zomer, opnieuw teruggevallen tot het dieptepunt van begin 2013: 0,65 USD per watt. We rekenen nog steeds op een terugkeer later dit jaar naar winstgevendheid en bestendigen het advies "houden" (rating 2C). DE PROJECTEN IN LAOS KUNNEN VELCAN EEN ENORME BOOST GEVEN. YINGLI GREEN DANST OP EEN SLAPPE KOORD.