Ik heb nog aandelen van Peabody Energy. Wat is de reden voor de recente extreem forse koersstijging? Is er sprake van een structureel herstel?
...

Ik heb nog aandelen van Peabody Energy. Wat is de reden voor de recente extreem forse koersstijging? Is er sprake van een structureel herstel?Peabody Energy ontsnapte als 's werelds grootste private steenkoolproducent niet aan de enorme malaise van de jongste jaren in de sector. Zijn nettoschuldpositie bedroeg eind 2015 ruim 6 miljard dollar. Dat, gekoppeld aan negatieve kasstromen en een volledig opgebruikte kredietlijn van 1,65 miljard dollar, noopte tot een forse schuldherschikking. Die kwam er evenwel niet op tijd. Daarom vroeg Peabody voor zijn Amerikaanse activiteiten op 13 april bescherming tegen zijn schuldeisers (zogenoemde Chapter 11-herstructurering). De operaties in Australië vallen daar niet onder. Eerder ondergingen sectorgenoten Walter Energy, Alpha Natural Resources en Arch Coal hetzelfde lot. Walter Energy is intussen failliet, terwijl Alpha Natural Resources en Arch Coal in de afgelopen maanden een doorstart konden maken, evenwel zonder (betekenisvolle) restwaarde voor de voormalige aandeelhouders. Het aandeel van Peabody, dat in oktober 2015 nog een omgekeerde aandelensplitsing onderging (inruilverhouding van vijftien oude voor één nieuw aandeel), noteert sinds april op de OTC-markt (over-the-counter) met de ticker BTUUQ. Tegen de huidige koers (10,31 dollar) rest een marktkapitalisatie van 190 miljoen dollar, tegenover 17,3 miljard dollar eind 2010. Toch is de koers van het aandeel sinds midden oktober verzesvoudigd. Enerzijds put de markt hoop uit het feit dat Peabody erin geslaagd is een aantal cruciale deadlines in het herstructureringsproces op te schuiven, waarbij het noodzakelijk gerechtelijk akkoord over het herfinancieringsplan nu is vooropgesteld voor 31 januari 2017. Daarnaast is er de recente verdubbeling van de spotprijs voor steenkool voor staalproductie (metallurgical coal) naar ruim 200 dollar per ton. Dat resulteerde in een enorme short squeeze. Dat wil zeggen dat speculanten die anticiperen op een verdere daling van het aandeel, massaal hun posities omkeren en zo een forse koersstijging veroorzaken. De opvering van de spotprijzen is uiteraard positief, maar grotendeels niet structureel, want ze is vooral veroorzaakt door tijdelijke productieverminderingen in India en China. We zouden van de forse opleving gebruikmaken om bestaande posities te verkopen. De slaagkansen voor een doorstart van Peabody zijn weliswaar toegenomen, maar met een beurskapitalisatie van 190 miljoen dollar (koers 10,31 dollar) tegenover 10,1 miljard dollar brutoschulden wacht voor de bestaande aandeelhouders in het beste geval een enorme verwatering (rating 3C). DE KOERS VAN PEABODY IS SINDS MIDDEN OKTOBER