Salaris van de Belg

Al drie jaar moeten de meeste Belgen het stellen zonder noemenswaardige loonsverhoging. En voor 2006 ziet het er nauwelijks beter uit. Dat bleek uit de salarisenquête die Trends op 29 juni (blz. 58) publiceerde.
...

Al drie jaar moeten de meeste Belgen het stellen zonder noemenswaardige loonsverhoging. En voor 2006 ziet het er nauwelijks beter uit. Dat bleek uit de salarisenquête die Trends op 29 juni (blz. 58) publiceerde. Zelf werk ik al meer dan zestien jaar bij de transportfirma TNT Express in Zaventem, terwijl mijn laatste salarisverhoging dateert van... dertien jaar geleden. Het bedrijf verplaatst me geregeld naar andere diensten of departementen, zodat men bij de jaarlijkse evaluatie het goedkope excuus heeft dat ik nog niet voldoende kennis heb van de job of dat mijn supervisor mij nog niet voldoende kent. En dit na meer dan zestien jaar aan de slag zijn bij de firma. U merkt: voor de buitenwereld is er in dit bedrijf geen vuiltje aan de lucht. Maar wie er werkt, weet dat de schijnheiligheid groot is. Na jaren van besparen is er bij diverse overheden ruimte voor wat meer overheidsuitgaven in infrastructuur, zo schreef Trends op 4 mei 2006 (blz. 61). Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) is dan weer op zoek naar een alternatieve financiering van het onderwijs. Daarvoor werden ook contacten met de Europese Investeringsbank aangeknoopt. En ook voor de financiering van de gezondheidszorg wordt aan alternatieve pistes gedacht. DBFM, PPS, AGB... als kleine zelfstandige heb ik altijd geprobeerd de eindjes aan elkaar te knopen - en de hand op de knip te houden. Wanneer al onze bewindslui plots aan alternatieve financiering gaan doen, vraag ik mij af wat na tien of twintig jaar het resultaat zal zijn. PPS (publiek-private samenwerking) bijvoorbeeld is meer dan zomaar een samenwerking: het gaat om financiering door derden (promotoren, banken...), maar uiteindelijk is het altijd de burger die ervoor opdraait. Frans Crols scoort met zijn vergelijking tussen een homogeen en strijdlustig Finland en een heterogeen België, waar kosten, tijdverlies en getreuzel het leven van de inwoners vergallen (Trends, 29 juni 2006, blz. 97). Bij ons moet je chauvinist zijn op het gebied van sport. Maar voor de rest is (Vlaams) nationalisme vies, laag en gemeen. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) moet vooral vermijden dat de sociale zekerheid wordt gesplitst. Tegelijk is de criminaliteit - die volgens onze toppolitici jaar na jaar vermindert - beschamend voor een democratie. En toch blijven de Vlaamse machthebbers hiervoor blind. Ze kruipen liever voor de monarchie dan te ijveren voor een Vlaamse staat. Ik wil Frans Crols feliciteren met zijn column 'Swiftgate is een nuttig kwaad' (Trends, 6 juli 2006, blz. 97). Formidabel dat er in Vlaanderen toch nog iemand de waarheid durft te schrijven.