Salaris van bedrijfsleiders

Ondanks uw uitgebreide omslagverhaal 'Het grootste taboe: bedrijfsleiders over hun salaris' (Trends, 11 mei 2006, blz. 44) blijft het mij volkomen onduidelijk waar het Johan Vande Lanotte (SP.A), Patrick Vankrunkelsven (VLD) en Geert Bourgeois (N-VA) om te doen is bij hun niet aflatende strijd voor de bekendmaking van de verdiensten van onze topbedrijfsleiders.
...

Ondanks uw uitgebreide omslagverhaal 'Het grootste taboe: bedrijfsleiders over hun salaris' (Trends, 11 mei 2006, blz. 44) blijft het mij volkomen onduidelijk waar het Johan Vande Lanotte (SP.A), Patrick Vankrunkelsven (VLD) en Geert Bourgeois (N-VA) om te doen is bij hun niet aflatende strijd voor de bekendmaking van de verdiensten van onze topbedrijfsleiders. Maar als het dan toch moet, laten we dan naast de oogverblindende bedragen van de topmanagers een extra kolommetje publiceren met de belastingbedragen die deze mensen jaarlijks moeten afdokken, en waar de grootste voorstanders van transparantie wellicht niet slechter van worden. Zoiets zou de informatie toch al iets vollediger en objectiever maken.Marc L. E. Snebbout Alweer komt Frans Crols scherp uit de hoek met zijn vergelijking tussen een nog kittige Albert Frère en de uitgebluste Elio Di Rupo, baas van de versleten PS en dus tiran van Wallonië (Trends, 4 mei 2006, blz. 107). Naar aanleiding van de laatste aflevering van het Canvasprogramma Frontlijn hadden minister van Sociale Integratie Christian Dupont (PS) en journalist Christian Laporte (La Libre Belgique) geen verhaal op zijn pleidooi voor Vlaams zelfbestuur. Meer en meer lijken andere Franstaligen te beseffen dat een gedwongen solidariteit onder geen beding eeuwig mag voortgaan. Mocht eindelijk die parti des camarades verdwijnen, dan wenkt ook voor de Walen iets aantrekkelijkers.Charly Vanhoof Apotheker, Borgerhout Mijn cliënt, de heer Dirk Van de Heijning, ontkent ten stelligste betrokken te zijn bij welke oplichting of poging tot oplichting ook. De heer Johan Mees, zelf advocaat bij de balie te Antwerpen, meldt niet dat hij zelf het voorwerp vormt van een klacht met burgerlijke partijstelling, neergelegd door mijn cliënt bij de onderzoeksrechter. Eveneens vermeldt hij niet dat hij in tegenstrijd met wat hij moge beweren volledig terugbetaald werd: dat wil zeggen de hoofdsom door hem geïnvesteerd, te vermeerderen met aanzienlijke intresten. Tot slot merkt hij op dat de bewering dat de vennootschap Landon Partners geschrapt zou zijn volstrekt onjuist is, wat bij eenvoudige navraag door de door u tewerkgestelde journalist kon vastgesteld worden. Het is derhalve te betreuren dat de auteur van het artikel zich zonder meer op sleeptouw heeft laten nemen door de heer Johan Mees die zoals gezegd zelf het voorwerp uitmaakt van een strafrechterlijk onderzoek ingevolgde de klacht met burgerlijke partijstelling neergelegd door mijn cliënt. Naschrift van de redactie: deze reactie komt overeen met het recht van antwoord, zoals gepubliceerd op 18 mei 2006 (zie blz. 21, Trends). Het bewijsstuk voor de schrapping van Landon Partners Corporation werd toen afgedrukt en vindt u op de website van Trends. Alle betrokkenen werden voor publicatie door ons gecontacteerd, ook Dirk Van de Heijning, maar hij weigerde een gesprek. Mensen achter de cijfers. In het bijschrift bij de foto van Frédéric de Radiguès (Trends, 11 mei 2006, blz. 99) staat dat hij algemeen directeur van InBev België is. Dat is onjuist. De Radiguès had deze functie voordat hij algemeen directeur van Bofferding werd, begin april. Ook het bijschrift bij de foto van Koen Delvaux (op dezelfde bladzijde) klopt niet. Hij is manager van Living Labi-City en zijn hobby is luchtfotografie met telegeleide modelvliegtuigen.