Hoe machtig is Test-Aankoop?

Organisaties zoals Test-Aankoop (Trends, 6 april 2006, blz. 60) zijn nuttig, al is grote voorzichtigheid geboden. De onderzoeken zijn immers niet zelden fout of onvolledig.
...

Organisaties zoals Test-Aankoop (Trends, 6 april 2006, blz. 60) zijn nuttig, al is grote voorzichtigheid geboden. De onderzoeken zijn immers niet zelden fout of onvolledig. Tijdens mijn loopban heb ik geregeld schriftelijk contact gehad met Test-Aankoop, soms samen met andere firma's uit de diepvriessector. Nooit heeft Test-Aankoop onze brieven beantwoord, nooit werden foutieve beweringen rechtgezet. Ik schrik dan ook als ik lees dat de jonge minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche (SP.A) zoveel geloof hecht aan Test-Aankoop. Reikhalzend keek ik uit naar uw omslagverhaal 'De aanslag op de middenklasse' (Trends 20 april 2006, blz. 56). Dat het solidareitsprincipe in België inkomensnivellerend werkt, was uiteraard bekend. Ik heb er ook geen moeite mee. Het is, wat mij betreft, een correct beginsel. Maar dat er (weer) wat aan de uitvoering schort en dan nog in zulke mate, dat kwam toch als een verrassing. Het is niet te begrijpen en ook absoluut niet meer aanvaardbaar dat een verschil tussen het bruto belastbaar inkomen van de hogere middenklasse en het bescheiden inkomen (30.000 euro op jaarbasis, namelijk 49.750 euro - 19.448 euro) uitgevlakt wordt naar 3000 euro voor het reëel besteedbare inkomen. Deze situatie is voor ons zeer herkenbaar. Ook wij hebben onze reële koopkracht de jongste jaren zien achteruitgaan. Ik maak me dan ook sterk dat het succes van Aldi in België niet alleen te verklaren valt door de inbreng van de harddiscounter zelf. De terugval van de koopkracht van de middenklasse heeft geleid tot een duidelijk merkbare maatschappelijke verschuiving van het koperspubliek van de harddiscounters. Uw omslagverhaal 'De aanslag op de middenklasse' (Trends 20 april 2006, blz. 56) was een schot in de roos. Ook ik heb wat berekeningen gemaakt, en daaruit blijkt inderdaad dat hogere kaderleden nauwelijks 20 % meer verdienen dan Jan met de pet Cijfers zijn altijd vatbaar voor commentaar, maar de grondtoon blijft sowieso overeind: de fiscus steekt ons in een Grieks bedje en kort vooral de benen in van zij die hard werken.