Boeren zijn beter (1)

In zijn column 'Boeren zijn beter dan u' schrijft Trends-directeur Frans Crols dat ik "de lijst van individuen die het Europese manna incasseren" niet wil publiceren en bijkomend "dat er geen enkele reden is om de individuele sommen te versluieren". Volgens de huidige procedure kan ik die sommen niet bekendmaken. Indien die procedure zou gewijzigd worden, zie ik geen enkel bezwaar om ook de individuele bedragen publiek te maken.
...

In zijn column 'Boeren zijn beter dan u' schrijft Trends-directeur Frans Crols dat ik "de lijst van individuen die het Europese manna incasseren" niet wil publiceren en bijkomend "dat er geen enkele reden is om de individuele sommen te versluieren". Volgens de huidige procedure kan ik die sommen niet bekendmaken. Indien die procedure zou gewijzigd worden, zie ik geen enkel bezwaar om ook de individuele bedragen publiek te maken. In de beslissing van de beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur staat te lezen: "... met betrekking tot de namen en adressen van begunstigden werd de uitzonderingsgrond voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer terecht ingeroepen, evenwel met die beperking dat dit alleen geldt voor natuurlijke personen". Het is dus geen kwestie van met twee maten en twee gewichten werken. Ik volg hier geheel de beslissing van de beroepsinstantie die zich daarvoor baseert op de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Over het publiceren van het bedrag stelt de beroepsinstantie heel duidelijk: "Overwegende dat het onderzoek door de beroepsinstantie heeft uitgewezen dat door de openbaarmaking van deze gegevens ongetwijfeld vertrouwelijke commerciële en/of industriële gegevens aan het licht zouden komen" en "commerciële schade kan geleden worden (...) stelt de beroepsinstantie dan ook dat de uitzonderingsgrond terecht werd ingeroepen om deze gegevens niet openbaar te maken". Er is dus geen sprake van het "versluieren van de individuele sommen", het is het correct naleven van de beslissing van de beroepsinstantie. In de column 'Boeren zijn beter dan u' (Trends, 17 november 2005, blz. 153) vergeet Trends dat wij niet in een perfecte wereld leven en dat de handel in landbouwproducten daar een voorbeeld van is. Laat me dit even illustreren. Belgische suiker kost driemaal zoveel als de wereldprijs. Die prijs zakt omdat in Brazilië suikerriet geproduceerd wordt op plantages waar slavernij nog bestaat. Bio-ethanolprogramma's subsidiëren er de uitvoer. Het is zo eenvoudig om te stellen dat de 2 % Europese boeren de WTO-onderhandelingen gijzelen. Diezelfde landbouw is wel nog goed voor 8 % van de tewerkstelling in onze voedingsindustrie. Hamann. In Trends van 17 november (blz. 63) staat in de lijst van de 1000 snelst groeiende bedrijven dat Hamann International NV een onderdeel is van de Duitse Hamann Groep. Dat klopt niet. Tot in 2002 werd er door de Duits-Europese Interspe Hamann Group een minderheidsbelang aangehouden. Sindsdien zijn de aandelen weer voor 100 % in handen van het Belgische management. Dit betekent dat Hamann International NV 100 % financieel en juridisch onafhankelijk is van IHG. Proximedia. In Trends van 10 november vermeldden we in de bedrijfsfiche van Proximedia (blz. 46) gegevens uit de sociale balans. De juiste gegevens op basis van de geconsolideerde jaarrekening zijn: Omzet: 13,073 miljoen euro. Exploitatieresultaat: 993.024 euro. Nettoresultaat: 463.994 euro. 143 werknemers. Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel.